Home Research
Beata Jankowska Profile Page
Beata Jankowska
Aby wysłać e-mail do tego pracownika, skorzystaj z poniższego formularza:
Your name:
Your email:
Email subject:
Email message:

Contact Info

Beata Jankowska
Beata
Jankowska
dr inż.
061 665-3724
Send Email
-
starszy wykładowca
WBM 313a
Semestr letni 2018/19: czwartki, 10.30 - 12.00, WBM 313a
Z4: Zakład Technologii i Systemów Informatycznych

Additional Information

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Wykładane przedmioty

  • Sztuczna inteligencja
  • Podstawy programowania
  • Języki i paradygmaty programowania
  • Inżynieria wiedzy

Publikacje

Yes

 

 

Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej

 

1. Jankowska B., Using semantic data integration to create reliable rule-based systems with uncertainty, Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 24, 2011, pp. 1499-1509. 

2. Jankowska B., Specificity and Methods of Medical Data Integration, in: Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, No 2A, 2008, pp. 24-28. 

3. Jankowska B., How to Secure a High Quality Knowledge Base in a Rule-based System with Uncertainty?, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, vol.16, no.2, 2006, pp.251-262.

4. Jankowska B., Yet another object-oriented data model and its applications, in: Control and Cybernetics, vol.32, No.1, Warszawa, 2003, pp.175-195.

 

Publikacje w zwartych wydawnictwach cyklicznych jednostek naukowych

 

5. Jankowska B., Truth Maintenance in an Expert System with Uncertainty, Schedae Informaticae (14), 2005, pp. 61-74.

 

Publikacje w zwartych recenzowanych wydawnictwach w j. ang. cyklicznych konferencji międzynarodowych

  

6. Jankowska B., Szymkowiak M., Algorithm for Designing Production Rules from Data Stored in Registers of Clinical Trials, in: Proc. of the 7th Conf. On Computer Methods and Systems (AGH + Uniw. Jagielloński), Kraków 2009.

7. Szymkowiak M., Jankowska B., Zwierzyński K., Analysis of Effectiveness of Medical Data Transfer over P2P Network, in: Proc. of the International Conf. on Computers in Medical Activity, (E. Kącki, et al.. ed.), Łódź 2007, pp. 93 – 94 (extended abstract).

8. Szymkowiak M., Jankowska B., Zwierzyński K., Designing of medical Rule-Based Systems from Heterogenous Data, in: Proc. of the 6th Conf. On Computer Methods and Systems (AGH + Uniw. Jagielloński), Kraków 2007, pp. 53 – 58.

9. Jankowska B., On Efficient Methods of Medical Data Integration, in: Proc. of the 12th Int. Conf. on System Modelling and Control (Politechnika Łódzka), Zakopane 2007 (CD-ROM, ISBN 978-83909816-2-8), pp. 1-8.

10. Jankowska B., Szymkowiak M., Knowledge Acquisition for Medical Expert Systems, in: Proc. of the 5th Conference on Computer Methods and Systems, vol.1, Kraków, 2005, pp. 319-328.


Publikacje w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub polskim

 

11. Jankowska B., Szymkowiak M., Machine Ranking of 2-Uncertain Rules Acquired from Real Data, Transactions on Computational Collective Intelligence XI, LNCS 8065, 2013, pp. 198-222.

12. Jankowska B., Evidence-based model for 2-uncertain rules and inexact reasoning, Journal of Medical Informatics & Technologies, vol. 20, 2012, pp. 39-48. 

13. Jankowska B., Szymkowiak M., Designing Medical Production Rules from Semantically Integrated Data, Journal of Medical Informatics & Technologies, vol. 14, 2010, pp. 95-102. 

14. Szymkowiak M., Jankowska B., Reliability of Medical Production Rules Obtained by means of Aggregate Data Mining, Journal of Medical Informatics & Technologies, vol. 14, 2010, pp. 103-110.

15. Jankowska B., Medical Data Integration - an Algebraic Approach, in: Journal of Medical Informatics and Technologies, vol.12, 2008, pp. 241-247. 

16. Jankowska B.M., Fast Reasoning in a Rule-based System with Uncertainty, Foundations of Computing and Decision Sciences, vol. 31, no.3-4, 2006, pp. 243-262.


Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. angielskim

  

17. Jankowska B., Szymkowiak M.: On Ranking Production Rules for Rule-Based Systems with Uncertainty, in: Computational Collective Evidence. Technologies and Applications,  LNAI, vol. 6922, 2011, pp. 546-556.

18. Jankowska B.Semantic Data Integration in the Domain of Medicine, in: Studies in Computational Intelligence: New Challenges in Computational Collective Intelligence, vol. 244, (Nguyen N.T., Katarzyniak R.P., Janiak A., Eds.), Spinger-Verlag, Berlin/Heidelberg, 2009, pp.119-131.

19. Szymkowiak., Jankowska B. Discovering Medical Knowledge from data in Patients' Files, in: Semantic Web, Social Networks, and Multiagent Systems, LNAI, vol. 5796, Springer Verlag, 2009, pp.128-139. 

20. Jankowska B.M.Zwierzyński K.T., Szymkowiak M., Cost-Effectiveness Analysis of Transferring Medical Data over P2P Network, in: Advances in Soft Computing. Computers in Medical Activity, vol. 65, (Kącki E., Rudnicki M., Stempczyńska J., Eds.), Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg, 2009, pp. 201-210.

21. Jankowska B., Szymkowiak M. How to Acquire and Structuralize Knowledge for Medical Rule-Based Systems? In: Knowledge-Driven Computing. Knowledge Engineering and Intelligent Computations, vol.102, (Cotta C., Schaefer R., Ligęza A.., Eds.), Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg, 2008, pp.99-116.

22. Jankowska B., How to Speed Up Reasoning in a System with Uncertainty?, in: Innovations in Applied Artificial Intelligence, LNAI, vol. 3029, Springer Verlag 2004, pp. 817-826.

 

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim

 

23. Jankowska B., Integrowanie danych medycznych przy użyciu kraty w sensie algebraicznym. W: Informatyczne Systemy Zarządzania Wiedzą, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2013, str. 137 - 157. 

24. Cybulka J., Jankowska B., Nawrocki J., Automatyczne przetwarzanie tekstów. AWK, Lex i YACC, NAKOM, Poznań, 2002.


Employee loginGeneral information

For students

Research

Admin

This site is owned by Poznan University Of Technology. In case of questions:

 

Łukasz Matuszczak

 

pp-put logo_pelne