Home Research
Adam Meissner Profile Page
Adam Meissner
Aby wysłać e-mail do tego pracownika, skorzystaj z poniższego formularza:
Your name:
Your email:
Email subject:
Email message:

Contact Info

Adam Meissner
Adam
Meissner
dr inż.
061 665-3724
Send Email
www.man.poznan.pl/~ameis
wykładowca
Pokój: 313a (BM).
Dyżur: sala 117 (BM), pon. 16:45-17:30; śr. (nieparzysta) 14:15-15:00 i 16:45-17:30; czw. 11:15-12:00 i 16:45-17:30. UWAGA: w dniu 23.05 odwołany dyżur w godz. 16:45-17:30
Z4: Zakład Technologii i Systemów Informatycznych

Additional Information

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Wykładane przedmioty

  • Sztuczna inteligencja

Publikacje

Yes

 

 

Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej

 

1.       Meissner A., A Simple Parallel Reasoning System for the ALC Description Logic, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 5796, Springer 2009, pp. 413-424.

 

2.       Meissner A., Niwińska M., Zwierzyński K.T., Computing the Irregularity Strength of Connected Graphs by Parallel Constraint Solving in the Mozart System, Parallel Processing and Applied Mathematics, (PPAM 2007), 7th International Conference, Gdańsk, Poland, September 9 -12, 2007, Revised Selected Papers, Lecture Notes in Computer Science 4967, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008, pp. 1096-1103.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       Meissner A., Introducing Parallel Computations to a PTTP - Based First-Order Reasoning Process in the Oz Language, , in: John Darzantas [et al.] (Eds.), Artificial Intelligence: Theories, Models and Applications. Lecture Notes in Artificial Intelligence 5138, Springer 2008, s.359-364.

4.       Pankowski T., Cybulka J., Meissner A., Reasoning About XML Schema Mappings in the Presence of Key Constraints and Value Dependencies, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4524, Springer 2007, pp. 374-376.

5.       Meissner A., Zwierzyński K.T., Vertex-magic total labeling of a Graph by Distributed Constraint Solving in the Mozart System, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3911, Springer 2006, pp. 952-959.

 

Publikacje w zwartych wydawnictwach cyklicznych jednostek naukowych

 

6.       Meissner A., Zrównoleglanie obliczeń w prostym systemie wnioskującym, Studia z Automatyki i Informatyki, tom 31, str. 63 – 78, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań, 2006.

7.       Meissner A., System automatycznej dedukcji dla logiki deskrypcyjnej z językiem ALCN. Studia z Automatyki i Informatyki, tom 28/29, Wyd. PTPN, Poznań, 2004, s. 91-110.

8.       Meissner A., Automatyczne wnioskowanie w wybranych logikach deskrypcyjnych, Pro Dialog, 18, 2004, 83−95.

 

Publikacje w zwartych recenzowanych wydawnictwach w j. ang. cyklicznych konferencji międzynarodowych

 

9.       Meissner A., A Simple Tableau-based Parallel Reasoning System for First-Order Logic, w: Proceedings of CMS’07, ONT, Kraków, 2007, pp. 47-52.

10.   Pankowski T., Cybulka J., Meissner A., XML Schema Mappings in the Presence of Key Constraints and Value Dependencies, w: Proceedings of the 1st Workshop on Emerging Research Opportunities for Web Data Management, CEUR Workshop Proceedings, http://CEUR-WS.org/Vol-229/, 1–15, Barcelona, 2007 (materiały elektroniczne w Internecie, http://CEUR-WS.org/Vol-229/, ISSN 1613-0073).

11.   Meissner A., Niwińska M.A., Zwierzyński K.T., Computing an irregularity strength of selected graphs, Proceedings of 5th Cracow Conference on Graph Theory, Electronic Notes in Discrete Mathematics 24 (2006), pp. 137-144, Elsevier, 2006.

12.   Cybulka J., Meissner A., Pankowski T., Schema- and Ontology-Based XML Data Exchange in Semantic E-Business Applications, Proceedings of 9th International Conference on Business Information Systems, Lecture Notes in Informatics, Vol. 85, Series of the Gesellschaft für Informatik, 2006, pp. 429-441.

13.   Brzykcy G., Meissner A., A parallelization of an inference process for Description Logics with ALC language. Proceedings of the 5th Conference on Computer Methods and Systems, vol.1, Kraków, 2005, s. 271-280.

14.   Meissner A., A Prolog-based Inference System for Description Logic. XII Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne", Łódź, 2004, s. 453-460.

 

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. angielskim

 

15.   Meissner A., Brzykcy G., A Parallel Deduction for Description Logics with ALC Language, in: Knowledge-Driven Computing, (Cotta C., Reich S., Schaefer R., Ligęza A. eds.), Studies in Computational Intelligence, Vol. 102, Springer 2008, pp.149-164.

16.   Cybulka J., Meissner A., Pankowski T., Semantics-driven XML Data Exchange within Web-serviced

17.   Business Applications, Chapter 26, w: Technologies for Business Imformation Systems, (Abramowicz W., Mayr H. eds.), Springer Verlag, Dordrecht Netherlands, 2007, pp. 299-311.

 

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. polskim

 

18.   Cybulka J., Meissner A., Pankowski T., Zastosowanie ontologii w procesie odwzorowywania schematów i wymiany danych XML. W: Bazy Danych Nowe technologie. Archtektura, metody formalne i zaawanswana analiza danych, (red.): S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007, ss. 69-80.

 

 

Employee loginGeneral information

For students

Research

Admin

This site is owned by Poznan University Of Technology. In case of questions:

 

Łukasz Matuszczak

 

pp-put logo_pelne