Home Research
Krzysztof Bucholc Profile Page
Krzysztof Bucholc
Aby wysłać e-mail do tego pracownika, skorzystaj z poniższego formularza:
Your name:
Your email:
Email subject:
Email message:

Contact Info

Krzysztof Bucholc
Krzysztof
Bucholc
dr inż.
061 665-3991
Send Email
-
starszy wykładowca
A3 pok. 728 (budynek WE)
pn. 10:30-12:00, czw. 10:00-11:30
Z3: Zakład Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych

Additional Information

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Wykładane przedmioty

  • Architektura systemów komputerowych
  • Systemy operacyjne
  • Podstawy elektronik i telekomunikacji
  • Systemy o wysokiej niezawodności

Publikacje

Yes

Publikacje w czasopismach z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

1. Bucholc K., Idzikowska E., Analysis of the influence of errors on software implementation of the AES block cipher. Polish Journal of Environmental Studies, vol 17, No. 4C, 2008, pp. 319−322.

2. Bucholc K., Chmiel K., Grocholewska-Czuryło A., Stokłosa J., PP-1 block cipher. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 16, No. 5B, 2007, 315−320.

Publikacje w innych zwartych wydawnictwach cyklicznych jednostek naukowych

3. Bucholc K.,Idzikowska E., Analysis of the Influence of Errors on the Encryption and Decryption in PP-1 Block Cipher, Studia z Automatyki i Informatyki, Tom 32, 17-22

4. Janicka-Lipska I., Bucholc K., Keystream Generation and Validation Based on the PP-1 Block Cipher, Studia z Automatyki i Informatyki, Tom 32, 2007 117-126.

5. Bucholc K., Sprzętowe wsparcie dla diagnostyki błędów w komputerowych systemach wbudowanych, Studia z Automatyki Tom 30, 2005, s. 31–36

Publikacje w zwartych recenzowanych wydawnictwach w j. angielskim cyklicznych konferencji międzynarodowych

6. Bucholc K., Idzikowska E., Analysis of the influence of errors on software implementation of the AES block cipher. 15th International Multiconference on Advanced Computer Systems, October 15−17, 2008, Międzyzdroje, Poland (płyta CD).

7. Idzikowska E., Bucholc K., Error detection schemes for CED in block ciphers. Proceedings of the Shanghai, China, December 17−20, 2008, Vol. 2, 22−27.

8. Bilski T., Bucholc K., Chmiel K., Gajewski T., Grocholewska-Czuryło A., Idzikowska E., Stokłosa J., Cryptographoc algorithms for efficient security of data flow i information systems. Vetulani Z. (ed.), Human Language Technologies as a Challange for Computer Scence and Linguistics, 3rd Language & Technology Conference, Proceedings, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2007, 554−555.

9. Bucholc K., Chmiel K., Grocholewska-Czuryło A., Stokłosa J., PP-1 block cipher. Proceedings of 14th International Multi-Conference on Advanced Computer Systems, ACS 2007, Szczecin, 2007 (płyta CD).

10. Idzikowska E., Bucholc K., Parity-based CED in symmetric block ciphers. Proceedings of Electronic Devices and Systems, IMAPS International Conference, 2007, 288−293.

11. Bucholc K., Idzikowska E., Multiple Error Detection in Block Ciphers, Proc. of Information Security and Cryptology Conference, Ankara, Turkey, December 13-14, 2007, 134−138.

12. Bucholc K., Idzikowska E., A Method of Multiple Error Detection in Substitution Blocks for Block Ciphers. J. Pejaś, I. El Fray, K. Saeed (eds.), 13th International Multi-Conference on Advanced Computer Systems, vol. I, Szczecin University of Technology, Szczecin, 2006, 257−264.

13. Bucholc K., A Method of Hardware Supported Program Profiling. Proc. of 13 th International Multi-Conference on Advanced Computer Systems, Międzyzdroje October 18-12, 2006, pp. 181−188.

14. Idzikowska E., Bucholc K., Parity-based Detection of Multiple Errors in S-boxes. M. Ganzaga, M. Paprzycki, J. Wachowicz, K. Węcel (eds.), Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology, Wisła, 2006, vol. I, 453−457 (CD, ISSN 1896-7094)

Publikacje naukowe w j. polskim w krajowym czasopiśmie recenzowanym

15. Bucholc K., Procesory wielowątkowe i wielordzeniowe, Zeszyt Naukowy WSKiZ nr 09/02/2003, str. 55-64.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. angielskim

16. Bucholc K., Idzikowska E., Multiple error detection in substitution blocks for block ciphers. J.Pejaś and K.Saeed (eds.), Advances in Information Processing and Protection, Springer, 2007, pp. 181−190.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. polskim

17. Bucholc K.: Komputerowe systemy wbudowane. – W: Era społeczeństwa informacyjnego, wyzwania, szanse, zagrożenia, Kleban J., Wieczerzycki W. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2005, 171-176

18. Bucholc K., Programy do automatycznego sprawdzania testów. Mitas A.W. (red.), Pedagogika i informatyka, Sosnowiec 2004, 61−65.

Employee loginGeneral information

For students

Research

Admin

This site is owned by Poznan University Of Technology. In case of questions:

 

Łukasz Matuszczak

 

pp-put logo_pelne