Home O Instytucie Pracownicy
Bogdan Fabiański - Strona profilu
Bogdan Fabiański
Aby wysłać e-mail do tego pracownika, skorzystaj z poniższego formularza:
Nadawca:
Adres e-mail:
Temat wiadomości:
Wiadomość:

Informacje kontaktowe

Bogdan Fabiański
Bogdan
Fabiański
mgr inż.
061 665-2385
Wyślij Email
www.put.poznan.pl/~bogdan.fabianski
wykładowca
pok.625 (WE)
PN: 9:45-11:15 (625WE, H21C2); PT: 9:00-10:00 (625WE, H21C2)
Z2: Zakład Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

Dodatkowe informacje

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Wykładane przedmioty

 • Pracownia dyplomowa
 • Elektronika
 • Automatyka układów elektromechanicznych
 • Podstawy napędu elektrycznego
 • Podstawy elektronik i telekomunikacji
 • Projekt przejściowy
 • Laboratorium problemowe
 • Mikroprocesorowe systemy sterowania i pomiarów

Publikacje

Tak

Rozdziały w monografii 

 1. Zawirski K., Nowopolski K., Wicher B., Janiszewski D., Fabiański B., Siembab K., “Gearless Pedaling Electric Driven Tricycle”, Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems Lecture Notes in Electrical Engineering Volume 324, pp 411-421, ISBN 978-3-319-11247-3, doi: 10.1007/978-3-319-11248-0_34, 2015

 2. Fabiański B., Wicher B.: Analiza struktur układu sterowania w systemie rozproszonym trójkołowego pojazdu elektrycznego, monografia Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, Wyd. Exit, ISBN 978-83-7837-040-6, 2014

 3. Fabiański B. , Zawirski K. Switched Reluctance Motor Drive Embedded Control System, Mechatronics: Recent Technological and Scientific Advances, pp 339-346, Springer, ISBN 978-3-319-02294-9, DOI: 10.1007/978-3-319-02294-9_43, 2014

 4. Fabiański B. Energetic Properties of a New, Iron Powder Based Switched Reluctance Motor Drive, Mechatronics: Recent Technological and Scientific Advances Mechatronics, pp 331-338, Springer, ISBN 978-3-319-02294-9 , doi: 10.1007/978-3-319-02294-9_42 , 2014

 5. Fabiański B., Powdered iron material based switched reluctance motor-drive performance comparison with conventional construction, Computer Application in Electrical Engineering ed. by R Nawrowski, Poznań University of Technology, Vol. 11, ISBN 978-83-7775-322-4, ISNN 1508-4248, s. 258 – 266., 2013

 6. Fabiański B. Switched reluctance motor drive control algorithms with single line position feedback signal usage and custom phase locked loop microcontroller implementation, Computer Applications in Electrical Engineering, pp. 166-171, ISSN 1508-4248, ISBN 978-83-7775-232-6, Poznan, 2012

 7. Fabiański B. IRp-6 industrial robot control panel. Computer Applications in Electrical Engineering, ISNN 1508-4248, Vol. 8., 2010

Artykuły w czasopismach:

 1. Fabiański B., Zawirski K., Simplified model of Switched Reluctance Motor for real-time calculations, Przegląd Elektrotchniczny, p. 19-23, ISSN 0033-2097, R. 92, NR 7/2016 doi:10.15199/48.2016.07.03, 2016

 2. Fabiański B., Wicher B.: Control system in electric tricycle focused on high dynamics of pedals load torque response, Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISSN 1897-0737, 2016

 3. Fabiański B., Nowopolski K., Wicher B.: Selected algorithms of MEMS accelerometers signal processing in burglary detector application , Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISSN 1897-0737, 2016

 4. Fabiański B., Nowopolski K., Wicher B.: The system of streaming and analysis of signals from MEMS accelerometers, PoznanUniversity of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISSN 1897-0737, 2016

 5. Fabiański B.: FPGA emulator of switched reluctance motor in a FIL structure, Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISSN 1897-0737, 2016

 6. Fabiański B., Sterownik Drukarki Trójwymiarowej z obsługą nowych technologii, Academic Journals, Electrical Engineering, Poznan University of Technology, 2014

 7. Fabiański B., New, three dimensional desktop printer control system based on STM32F4 microcontroller with extended interfaces, Computer Applications in Electrical Engineering, 2014

 8. Fabiański B., Janiszewski D., Nowopolski K., Siembab K., Wicher B., Zawirski K., Bielak C., “Electric drive and control of three-wheel bicycle without mechanical gear”, Przegląd Elektrotechniczny, R. 90 NR 6/2014, str. 17-22, ISSN 0033-2097, 2014

 9. Fabiański B. Napęd z silnikiem reluktancyjnym przełączalnym - porównanie parametrów pracy z konstrukcją konwencjonalną, Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, issue 75, pp. 63-70, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISSN 1897-0737, Poznań 2013

 10. Fabiański B. Embedded system of critical information management, Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, issue 76, pp. 143-150, ISSN 1897-0737, Poznań, 2013

 11. Fabiański B. Algorytm sterowania silnikiem reluktancyjnym przełączalnym w szerokim zakresie prędkości obrotowej z wykorzystaniem pojedynczego, binarnego sygnału czujnika położenia wału, Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, pp. 225-232, ISSN 1897-0737, Poznań 2012

 12. Fabiański B. Napęd silnika reluktancyjnego przełączalnego o podwyższonym bezpieczeństwie pracy i efektywności energetycznej, Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, pp. 101-108, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISSN 1897-0737, Poznań 2012

 13. Fabiański B. Topologia uniwersalnego, odpornego na uszkodzenia przekształtnika trójfazowego napędu prądu przemiennego, Studia z Automatyki i Informatyki, Tom 37, pp. 25-34, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ISSN 0867-3977, ISBN 978-83-7654-191-4, Poznań 2012

 14. Fabiański B. Konstrukcja i właściwości napędu z silnikiem reluktancyjnym przełączalnym z materiałów proszkowych, Studia z Automatyki i Informatyki, Tom 37, pp. 35-46, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ISSN 0867-3977, ISBN 978-83-7654-191-4, Poznań 2012

 15. Fabiański B., Synchronizacja fazowa silnika reluktancyjnego przełączalnego na podstawie asymetrycznego sygnału sprzężenia zwrotnego, Studia z Automatyki i Informatyki, Tom 36, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ss. 15-26, ISSN 0867-3977 ISBN 978-83-7654-161-7, Poznan, 2011

 16. Fabiański B., Analiza i realizacja algorytmu pomiaru prędkości obrotowej w układzie kompensacji wahań momentu obrotowego napędu hybrydowego, Studia z Automatyki i Informatyki, tom 35, pp. 17-32, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, PL ISSN 0867-3977, Poznań 2010

 17. Fabiański B., Napęd robota przemysłowego, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), Vol. 2, pp. 142-147, PL ISSN 0033-2097, 2010

 18. Fabiański B., Control and data acquisition systems based on .NET technology, Academic Journals, Electrical Engineering - Poznan University of Technology, ISSN 1897-0737, Poznan, 2010

Artykuły w recenzowanych materiałach konferencyjnych:

 1. Fabianski B., Wicher B.:, Model and analysis of pedals ergonomic load torque angular distribution in the pedaling-by-wire system, doi:978-1-5090-1866-6/16, p.1164-1169, Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 21st International Conference on, 29 Aug-01 Sept., 2016

 2. Fabianski B., Zawirski K.: On-line parameters adaptation of switched reluctnce motor nonlinear model, pp.126-126, Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits (EPNC'16), XXIV Symposium, ISBN 978-83-62712-04-05, June 28 - July 1, FINLAND, 2016 

 3. Fabianski B., Brock S., Gniadek M., Siembab K., Zawirski K.: Wybrane projekty badawcze z zakresu sterowania napędami elektrycznymi realizowane w Instytucie Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej, Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce, XV Sympozjum, p. 29–52, ISBN: 978-83-911058-2-5, Gliwice, 2016

 4. Fabiański B., Wicher B., Dynamic model and analysis of distributed control system algorithms of three wheel vehicle, 19th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics “MMAR 2014”, Międzyzdroje, 2014

 5. Fabiański B., Wicher B., Control algorithms in distributed system of three wheeled electric vehicle, 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika, Brno, 2014

 6. Fabiański B., Zawirski K., Simple, nonlinear model of 12/8 poles switched reluctance motor, EPNC, Pilzno, 2014

 7. Fabiański B., Janiszewski D., Nowopolski K., Siembab K., Wicher B., Zawirski K., Bielak C., Napęd elektryczny i sterowanie trójkołowego roweru bez przekładni mechanicznej, XI Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2013, Łódź, CD ISBN: 978-83-7283, 2013

 8. Zawirski K., Fabiański B., Janiszewski D., Nowopolski K., Siembab K., Wicher B. Rower trójkołowy z napędem elektrycznym bez przekładni mechanicznej, XI Konferencja WZEE Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki, Czarna 27-30 wrzesień 2013, CD, 2013

 9. Fabiański B. “Integracja systemów teleinformatycznych na przykładzie autorskiej platformy TechLink Bridge”, XV Sympozjum Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne, pp. 33-37, Wydawnictwo Oddziału Poznańskiego SEP, ISBN 978-83-932767-4-5, Poznań, 2012

 10. Fabiański B., “Przekształtnik napędu silnika reluktancyjnego przełączalnego”, X Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2011, Łódź, 16 18 listopada 2011, materiały na płycie CD ISBN: 978-83-7283-439-3, 2011

 11. Fabiański B., Panel sterowania robota przemysłowego Irp-6, XV Conference Computer Aplications in Electrical Engineering (ZkwE), Transactions on computer applications in electrical engineering, pp. 305-306, ISBN 978-83-89333-34-6, Poznań 2010

 12. Fabiański B., Zastosowanie technologii ASP.NET w układach sterowania I akwizycji danych, XV Conference Computer Aplications in Electrical Engineering (ZkwE), Transactions on computer applications in electrical engineering, pp. 297-298, ISBN 978-83-89333-34-6, Poznań 2010

 13. Fabiański B. Napęd robota przemysłowego, Materiały Konferencyjne Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym (SENE), Łódź, 2009

 14. Fabiański B. Interfejsy komunikacyjne w układzie sterowania robotem, Mat.konf.: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym (SENE), Łódź, 2009

O Instytucie

Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej

Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 3a
60-965 Poznań
tel.: +48 61 665-2365
fax: +48 61 665-2563

Logowanie pracownikówDziałalność badawcza

Administracja

Strona jest własnością Politechniki Poznańskiej. W razie pytań, proszę o kontakt z:

 

Łukasz Matuszczak

 

pp-put logo_pelne