Home Research
Bartłomiej Wicher Profile Page
Bartłomiej Wicher
Aby wysłać e-mail do tego pracownika, skorzystaj z poniższego formularza:
Your name:
Your email:
Email subject:
Email message:

Contact Info

Bartłomiej Wicher
Bartłomiej
Wicher
mgr inz.
61 665-2575
Send Email
-
asystent
729WE
http://zsep.cie.put.poznan.pl/index.php/researcher/bartlomiej-wicher
Z2: Zakład Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

Additional Information

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Wykładane przedmioty

  • Pracownia dyplomowa
  • Elektronika
  • Metody inteligencji maszynowej w automatyce
  • Podstawy elektronik i telekomunikacji
  • Modelowanie, identyfikacja i symulacja komputerowa
  • Programowalne układy elektroniczne
  • Mikroprocesorowe systemy sterowania i pomiarów

Publikacje

Yes

 

1. Łuczak D., Nowopolski K., Siembab K., Wicher B., “PMSM Laboratory Stand for Investigations on Advanced Structures of Electrical Drive Control”, Proc. Of the 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), Poland, Międzyzdroje, 24-27 August 2015, s. 596–601. ISBN: 978-1-4799-8700-9

2. Łuczak D., Nowopolski K., Siembab K., Wicher B.: “Speed calculation methods in electrical drive with non-ideal position sensor”, Proc. Of the 19th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), Poland, Międzyzdroje, 2-5 September 2014, pp. 726-731, ISBN 978-1-4799-5082-9.

3. Zawirski K., Nowopolski K., Wicher B., Janiszewski D., Fabiański B., Siembab K., “Gearless Pedaling Electric Driven Tricycle”, Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems Lecture Notes in Electrical Engineering Volume 324, pp 411-421, ISBN 978-3-319-11247-3, doi: 10.1007/978-3-319-11248-0_34, 2015

4. Fabiański B., Wicher B.: Analiza struktur układu sterowania w systemie rozproszonym trójkołowego pojazdu elektrycznego, monografia Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, Wyd. Exit, ISBN 978-83-7837-040-6, 2014

5. Fabiański B., Wicher B.: Control system in electric tricycle focused on high dynamics of pedals load torque response, Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISSN 1897-0737, 2016

6. Fabiański B., Nowopolski K., Wicher B.: Selected algorithms of MEMS accelerometers signal processing in burglary detector application , Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISSN 1897-0737, 2016

7. Fabiański B., Nowopolski K., Wicher B.: The system of streaming and analysis of signals from MEMS accelerometers, Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISSN 1897-0737, 2016

8. Fabiański B., Janiszewski D., Nowopolski K., Siembab K., Wicher B., Zawirski K., Bielak C., “Electric drive and control of three-wheel bicycle without mechanical gear”, Przegląd Elektrotechniczny, R. 90 NR 6/2014, str. 17-22, ISSN 0033-2097, 2014

9. Fabiański B., Wicher B.: The System of Ergonomic Angular Distribution of Torque on the Pedals in Pedaling-by-Wire Driven Electric Vehicle, 17th Scientific Conference Mechatronika 2016, proc. of, December 7 – 9, 2016, Prague, Czech Republic

10. Fabianski B., Wicher B.:, Model and analysis of pedals ergonomic load torque angular distribution in the pedaling-by-wire system, doi:978-1-5090-1866-6/16, p.1164-1169, Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 21st International Conference on, 29 Aug-01 Sept., 2016.

11. Fabiański B., Wicher B., Dynamic model and analysis of distributed control system algorithms of three wheel vehicle, 19th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics “MMAR 2014”, Międzyzdroje, 2014

12. Fabiański B., Wicher B., Control algorithms in distributed system of three wheeled electric vehicle, 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika, Brno, 2014

13. Fabiański B., Janiszewski D., Nowopolski K., Siembab K., Wicher B., Zawirski K., Bielak C., Napęd elektryczny i sterowanie trójkołowego roweru bez przekładni mechanicznej, XI Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2013, Łódź, CD ISBN: 978-83-7283, 2013

14. Zawirski K., Fabiański B., Janiszewski D., Nowopolski K., Siembab K., Wicher B.: Rower trójkołowy z napędem elektrycznym bez przekładni mechanicznej, XI Konferencja WZEE 2013 – Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki, Czarna 27-30 wrzesień 2013, CD, 2013

15. Zawirski K., Nowopolski K., Wicher B.: Experimental Analysis of Selected Control Algorithms of Electromechanical Object with Backlash and Elastic Joint, 17th International Conference on Power Electronic and Motion Control, IEEE-PEMC 2016, proc. of,  September 25 – 30, 2016, Varna, Bulgaria

16. K. Nowopolski, B. Wicher, K. Zawirski and M. Tułodziecki, "Control of Electromechanical Object with Backlash and Elasticity within Interconnection Between Motor and Load," Materiały konferencyjne XII Konferencji Wybrane Zagadnienia Elektroniki i Elektrotechniki (WZEE’2015), 17-19.IX.2015, Kielce, str. 180-186.

17. Nowopolski K., Wicher B.: Optimized Fuzzy Speed Controller for Electrical Drive with Complex Mechanical Structure, 17th Scientific Conference Mechatronika 2016, proc. of,  December 7 – 9, 2016, Prague, Czech Republic

18. Siembab K., Wicher B.: The Impact of Deterioration of the Absolute Position Transducer on the Electric Drive with Permanent Magnet Synchronous Motor, proc. of 16th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2014, Brno, Czech Republic, 3-5.12.2014

19. Nowopolski K., Wicher B., Bielak C.: Static and Dynamic Ergonomic Corrects of Torque Controlled in Bicycle Ergometer, proc. of 18th International Conference on Methods and Models in Automation & Robotics (MMAR), Miedzyzdroje, Poland, 26-29 Aug. 2013

Employee loginGeneral information

For students

Research

Admin

This site is owned by Poznan University Of Technology. In case of questions:

 

Łukasz Matuszczak

 

pp-put logo_pelne