Home Research
Czesław Jędrzejek Profile Page
Czesław Jędrzejek
Aby wysłać e-mail do tego pracownika, skorzystaj z poniższego formularza:
Your name:
Your email:
Email subject:
Email message:

Contact Info

Czesław Jędrzejek
Czesław
Jędrzejek
prof. dr hab. inż.
061 665-3532
Send Email
-
profesor nadzwyczajny
Bud. A. p. 317
wtorki, godz. 10-00- 10:45, środy godz. 13-30- 14:15
Z4: Zakład Technologii i Systemów Informatycznych

Additional Information

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Wykładane przedmioty

-

Publikacje

Yes

Publikacje w czasopismach z listy Filadelfijskiego

1. Falkowski M., Jędrzejek Cz., Construction and querying of relational schema for ontology instances data, 7th International Conference on Ontologies, DataBases, and Applications of Semantics (ODBASE 2008), November 11 - 13, 2008, Monterrey, Mexico, Lecture Notes in Computer Science, 5333, p. 36-37, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2008

Publikacje w zwartych wydawnictwach cyklicznych jednostek naukowych

2. Falkowski M., Jędrzejek Cz., Konstruowanie i odpytywanie schematów relacyjnych dla danych o instan­cjach ontologii, Studia z Automatyki i Informatyki, tom 33, str. 71–84, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań, 2008.

3. Bąk J., Jędrzejek Cz., Querying relational databases using ontology, rules and Jess reasoning engine, Studia z Auto­ma­tyki i Informatyki, tom 33, 2008, str. 25-44.

4. Falkowski M., Jędrzejek Cz., Konstruowanie i odpytywanie schematów relacyjnych dla danych o instan­cjach ontologii, Studia z Automatyki i Informatyki, tom 33, str. 71–84, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań, 2008.

5. Bąk J., Jędrzejek Cz., Querying relational databases using ontology, rules and Jess reasoning engine, Studia z Automatyki i Informatyki, tom 33, 2008, str. 25-44.

6. Falkowski M., Jędrzejek Cz., An efficient SQL-based querying method to RDF schemata, W: (Gorawski M., Wrembel R. red.), Technologie przetwarzania danych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2007, p. 162-173.

7. Falkowski M., Jędrzejek Cz., Efficiency of SQL-based querying method to RDF schemata, Studia z Automatyki i Informatyki, tom 32, str. 39-50, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań, 2007

8. Falkowski M., Bąk J., Jędrzejek Cz., Języki zapytań do semantycznych baz danych a wnioskowanie, Studia z Automatyki i Informatyki, tom 31, str. 49-62, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań, 2006

Publikacje w zwartych recenzowanych wydawnictwach w j. ang. cyklicznych konferencji międzynarodowych

9. Jedrzejek Cz., Smolenski M., Satcom Benefit and Cost Analysis from Econometric and Fire Simulation Model, 26th International Communications Satellite Systems Conference (ICSSC), 10 - 12 June 2008, San Diego, CA electronic paper, Paper Number : AIAA-2008-5454 Session : ICSSC-16

10. Cybulka J., Martinek J., Jędrzejek Cz., Money Laundering Conceptual Modeling ‑ the Ontological Perspective, Computer Methods and Systems CMS’07, Kraków, 21-23 November 2007, pp. 349-354.

11. Jędrzejek Cz., Bąk J., Falkowski M., Martinek J., Ryś A , A tool supporting investigation procedures by means of automatic reasoning, w: Proceedings of 3rd Language and Technology Conference, October 5-7, 2007, Poznań, Poland, str. 565-566.

12. Martinek J., Jędrzejek Cz., On the Modelling of Money Laundering Techniques as Courses of Events, W: Proceedings of 3rd Language and Technology Conference, October 5-7, 2007, Poznań, Poland, pp. 544-548.

13. Ryś A, Jędrzejek Cz., Figaj A., Fontes F., Schmoll C., General accounting architecture within the A4C subsystem and its preliminary implementation in IST Daidalos project" , 15th IST Mobile & Wireless Communications Summit, June 2006 Myconos

14. Ponce de Leon M., Cleary F. , Garcia M. , Sobrino A. , Romero A., Roddy M., Ryan P., Jędrzejek Cz., Large scale interoperability, integrating the DAIDALOS project, Int. Conf. eChallenges 2006, October Barcelona, Exploiting the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies, Paul Cunningham and Miriam Cunningham (Eds), IOS Press, 2006 Amsterdam, ISBN: 1-58603-682-3, ss. 25-27.

15. Ryś A., Jedrzejek Cz., Figaj A., Use case maps as an extension of UML for system integration and verification Workshop on Architecture-Centric Evolution, Workshop on Architecture-Centric Evolution (ACE 2005), 25-29th July 2005, Glasgow, UK http://wi.wu-wien.ac.at/~uzdun/ACE2005/

16. Jędrzejek Cz., Innovation Strategies at Centre of Excellence in telematics at Poznan University of technology, Proceedings International Conference on Technology Policy and Innovation, Lodz, 6-8 July 2005 pp 123-129.

Publikacje w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub polskim

17. Bąk J., Jędrzejek Cz., Biblioteka SDL - narzędzie semantycznego przetwarzania danych relacyjnych, XIV Konferencja PLOUG, Szczyrk 14-17 października 2008, Wyd.: Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, Materiały konferencyjne, str. 71-87

18. Rusin M., Jędrzejek Cz., Szpryngiel P., Model biznesowy i implementacja w technologii SOA systemu logistycznego wspomagającego transport i obsługę klientów w przemyśle meblarskim, XIV Konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE (PLOUG 2008), 14-17.X.2008, Szczyrk, Wyd.: Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, Materiały konferencyjne, str. 251-264,

19. Jędrzejek Cz., Fakty i mity usług sieciowych , XIV Konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE (PLOUG 2008), 14-17.X.2008, Szczyrk, Wyd.: Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, Materiały konferencyjne, str. 129-136

20. Falkowski M., Jędrzejek Cz., Budowanie schematów relacyjnych dla danych OWL z wykorzystaniem silników wnioskujących, Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle (PLOUG), str. 302-312 (materiały na CD i w Internecie http://www.ploug.org.pl).

21. Bąk J., Jędrzejek Cz., Wnioskowanie hybrydowe w relacyjnej bazie danych, wykorzystujące ontologię OWL wzbogaconą regułami języka SWRL, Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle (PLOUG), str. 286-300 (materiały na CD i w Internecie http://www.ploug.org.pl).

22. Jędrzejek Cz., Martinek J., Ryś A., Modelowanie rzeczywistości ekonomiczno-prawnej, Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle (PLOUG), str. 186-198 (materiały na CD i w Internecie http://www.ploug.org.pl).

23. Jędrzejek Cz., Figaj A., Analiza procesu integracji w projekcie IST DAIDALOS, XII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki – KSTiT 2006, Bydgoszcz, 13-15.09.2006, str.1-13.

24. Jędrzejek Cz., Założenia projektu TANGO IP, XII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki – KSTiT 2006, Bydgoszcz, 13-15.09, 2006. str.1-6.

25. Jędrzejek Cz., Bąk J., Cybulka J., Martinek J., Aspekty narzędziowe w projekcie systemu do analizowania naruszeń prawa, Materiały XII Konferencji użytkowników i deweloperów ORACLE, Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle (PLOUG), str. 231-286.

Publikacje naukowe w j. polskim w krajowym czasopiśmie recenzowanym

26. Jędrzejek Cz., Figaj A., Ryś A., Szwabe A., Modelowanie w zintegrowanym projekcie DAIDALOS, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, 2005, tom B, Bydgoszcz 2005, s.11-22.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. angielskim

27. Cybulka J., Jędrzejek C., Martinek J., Police Investigation Management System Based on the Workflow Technology, Chapter in: Legal Knowledge and Information Systems, Frontiers Artificial Intelligence and Applications, vol. 189, IOS Press, Amsterdam, Berlin, Oxford, Tokyo, Washington DC, 2008, ss. 150-159.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. polskim

28. Bąk J., Jędrzejek Cz., Wnioskowanie hybrydowe w relacyjnej bazie danych wykorzystujące podejście semantyczne, Bazy Danych – Rozwój Metod i Technologii, (Stanisław Kozielski, Bożena Małysiak, Paweł Kasprowski, Dariusz Mrozek red.), BDAS 2008, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008, Rozdział 27, str. 333-348

29. Jędrzejek Cz., Semantyczny opis danych finansowych. – W: Nowoczesna administracja skarbowa. T.3. Pod red. Z. Gilowskiej [i in.]. Warszawa: Min. Finansów, 2007. s. 237-240.

30. Jędrzejek Cz., Logiczna i informatyczna semantyczna reprezentacja danych finansowych. – W: Przyjazna administracja skarbowa. T.2. Pod red. Z. Gilowskiej [i in.]. Warszawa: Min. Finansów, 2007. s. 54-67.

31. Jędrzejek Cz., Pankowski T., Nowe tendencje w rozwoju systemów informatycznych i sugestie pod adresem twórców systemu SYRIUSZ, Rozdz 2 w: Informatyka w usługach społecznych. Realizacja SI Syriusz (Z. Olejniczak, J. S. Nowak, red.), Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa, 2005, ss. 99-132.

32. Jędrzejek Cz.: Ewolucja architektury – implikacje dla systemów bazodanowych. – W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie. XI Konferencja PLOUG Zakopane, Kościelisko 2005,
s. 124-134. Materiały w wersji elektronicznej:
http://www.ploug.org.pl/konf_05/materialy/pdf/08.pdf

Employee loginGeneral information

For students

Research

Admin

This site is owned by Poznan University Of Technology. In case of questions:

 

Łukasz Matuszczak

 

pp-put logo_pelne