Home Research
Tadeusz Pankowski Profile Page
Tadeusz Pankowski
Aby wysłać e-mail do tego pracownika, skorzystaj z poniższego formularza:
Your name:
Your email:
Email subject:
Email message:

Contact Info

Tadeusz Pankowski
Tadeusz
Pankowski
dr hab.
061 665-3592, 607-033-007
Send Email
-
profesor nadzwyczajny
636 Wydz. BM
poniedziałek 11:30-12:30, pok. 636 Wydz. BM,
Z4: Zakład Technologii i Systemów Informatycznych

Additional Information

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Wykładane przedmioty

  • Bazy danych
  • Integracja i eksploracja danych
  • Komputerowe systemy sterowania

Publikacje

Yes

Publikacje w czasopismach z listy Filadelfijskiego

1. Pankowski T., Query propagation in a P2P data integration system in the presence of schema constraints, 1st International Conference on Data Management in Grid and P2P Systems (DEXA/Globe'2008), September 3, 2008, Turin, Italy, Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Computer Science 5187, 2008, pp. 46-57.

2. Pankowski T., Reconciling inconsistent data in probabilistic XML data integration, 25th British National Conference on Databases (BNCOD) 2008, Cardiff, 7th – 10th July 2008, Lecture Notes in Computer Science 5071, 2008, pp. 75-86.

3. Brzykcy G., Bartoszek J., Pankowski T., Semantic Data Integration in P2P Environment Using Schema Mappings and Agent Technology, in: Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications. Lecture Notes in Artificial Intelligence 4496, Springer 2007, s. 385–394.

4. Pankowski T., Cybulka J., Meissner A., Reasoning About XML Schema Mappings in the Presence of Key Constraints and Value Dependencies, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4524, Springer 2007, pp. 374-376.

5. Pankowski T., Management of Executable Schema Mappings for XML Data Exchange, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4254, Springer 2006, pp. 264-277.

6. Pankowski T.: Specifying Schema Mappings for Query Reformulation in Data Integration Systems, Lecture Notes in Computer Science 3528, Springer Verlag, 2005, pp. 361-366.

7. Pankowski T.: Processing XPath expressions in relational databases, Lecture Notes in Computer Science, vol. 2932, Springer Verlag, 2004, pp. 265-276.

8. Pankowski T.: A high-level language for specifying XML data transformations, Lecture Notes in Computer Science, vol. 3255, Springer Verlag, 2004, pp. 159-172.

Publikacje w zwartych wydawnictwach cyklicznych jednostek naukowych

9. Pankowski T., Integracja danych naukowych – modele i techniki (referat plenarny), V Krajowa Konferencja Naukowa, INFOBAZY 2008 Systemy-Aplikacje-Usługi, 15 - 17 października 2008, Sopot, Polska Akademia Nauk, 2008, s. 16-21.

10. Piłka T., Pankowski T., Wykrywanie duplikatów w danych XML, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, tom 16, Technologie Informacyjne, 2008, s. 237-242.

11. Marciniak J., Pankowski T., Metoda automatycznej transformacji i scalania danych XML, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, tom 16, Technologie Informacyjne, 2008, s. 231-236.

12. Pankowski T., Integracja danych naukowych – modele i techniki (referat plenarny), V Krajowa Konferencja Naukowa, INFOBAZY 2008 Systemy-Aplikacje-Usługi, 15 - 17 października 2008, Sopot, Polska Akademia Nauk, 2008, s. 16-21.

13. Piłka T., Pankowski T., Wykrywanie duplikatów w danych XML, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, tom 16, Technologie Informacyjne, 2008, s. 237-242.

14. Marciniak J., Pankowski T., Metoda automatycznej transformacji i scalania danych XML, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, tom 16, Technologie Informacyjne, 2008, s. 231-236.

15. Pankowski T., Piłka T., Marciniak J., Mapowanie schematów i reformułowanie zapytań w systemie semantycznej integracji danych, W: (Gorawski M., Wrembel R. red.), Technologie przetwarzania danych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2007.

16. Pankowski T., Odwzorowania schematów i reformułowanie zapytań w bazach danych P2P, Technologie Przetwarzania danych, (T. Morzy, H. Rybiński, red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2005, ss. 326-338.

Publikacje w zwartych recenzowanych wydawnictwach w j. ang. cyklicznych konferencji międzynarodowych

17. Brzykcy G., Bartoszek J., Pankowski T., Schema Mappings and Agents' Actions in P2P Data Integration System, Journal of Universal Computer Science, Vol. 14, No. 7, 2008, pp. 1048-1060.

18. Pankowski T., T. Piłka, Dealing with redundancies and dependencies in normalization of XML data, Proc. International Multiconference on Computer Science and Information Technology (PITA - Principles of Information Technology and Applications), October 20–22, 2008. Wisła, Poland, pp. 543 – 550.

19. Pankowski T., XML data integration in peer-to-peer data managements systems, 4th International Conference on Web Information Systems and Technologies (WebIST 2008), Vol. 1, Funchal, Madeira-Portugal, May 4-7 2008, INSTICC Press, 2008, pp. 296-300.

20. Pankowski T., XML data integration in SixP2P – a theoretical framework, EDBT Workshop Data Management in P2P Systems (DAMAP 2008), Nantes, France, ACM International Conference Proceeding Series, 2008, pp. 11–18.

21. Pankowski T., Cybulka J., Meissner A., XML Schema Mappings in the Presence of Key Constraints and Value Dependencies, w: Proceedings of the 1st Workshop on Emerging Research Opportunities for Web Data Management, CEUR Workshop Proceedings, http://CEUR-WS.org/Vol-229/, 1–15, Barcelona, 2007 (materiały elektroniczne w Internecie, http://CEUR-WS.org/Vol-229/, ISSN 1613-0073).

22. Marczewski M., Pankowski T., Data caching in data integration systems based on AXML technology, 18th International Workshop on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2007), IEEE Computer Society, 2007, str. 794 - 798.

23. Cybulka J., Meissner A., Pankowski T., Schema- and Ontology-Based XML Data Exchange in Semantic E-Business Applications, Proceedings of 9th International Conference on Business Information Systems, Lecture Notes in Informatics, Vol. 85, Series of the Gesellschaft für Informatik, 2006, pp. 429-441.

24. Pankowski T., Reasoning About Data in XML Data Integration, Int. Conf. Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-based Systems – IPMU 2006, Vol 3, Editions EDK, Paris, 2006, pp. 2506-2513.

25. Januszewski A., Pankowski T., Modeling Analytical Indicators Using DataWarehouse Metamodel, 17th Int. Workshop on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2006), IEEE Computer Society, 2006, pp. 642-646.

26. Pankowski T., XML schema mappings based on key constraints and Skolem functions, Fifth Conference Computer Methods and Systems CMS’05, (R. Tadeusiewicz, A. Ligęza, M. Szymkat, eds.), Kraków, 2005, ss. 291-302.

27. Pankowski T., Hunt E., Data Merging in Life Science Data Integration Systems, Intelligent Information Systems. New Trends in Intelligent Information Processing and Web Mining, Advances in Soft Computing, (M. A. Kłopotek, S. T. Wierzchoń, K. Trojanowski, eds.), Springer Verlag, 2005, p. 279-288.

28. Pankowski T.: Querying and transforming XML documents in e-commerce applications. 7th International Conference on Business Information Systems BIS 2004, Poznań, Poland, April 21−23 2004, pp. 99−119.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. angielskim

29. Pankowski T., XML Schema Mappings Using Schema Constraints and Skolem Functions, Chapter in: Knowledge-Driven Computing. Knowledge Engineering and Intelligent Computations, (Carlos Cotta, Simeon Reich, Robert Schaefer, Antoni Ligęza, Eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008, pp. 199-216.

30. Cybulka J., Meissner A., Pankowski T., Semantics-driven XML Data Exchange within Web-serviced Business Applications, Chapter 26, w: Technologies for Business Imformation Systems, (Abramowicz W., Mayr H. eds.), Springer Verlag, Dordrecht Netherlands, 2007, pp. 299-311.

31. Pankowski T., Integration of XML Data in Peer-To-Peer E-commerce Applications, In : Challenges of Expanding Internet: E-Commerce, E-Business, and E-Government, (M. Funabashi, A. Grzech, eds.), Springer, New York, 2005, pp. 481-496.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. polskim

32. Cybulka J., Meissner A., Pankowski T., Zastosowanie ontologii w procesie odwzorowywania schematów i wymiany danych XML. W: Bazy Danych ‑ Nowe technologie. Archtektura, metody formalne i zaawanswana analiza danych, (red.): S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007, ss. 69-80.

33. Marczewski M., T. Pankowski T., Integracja danych w środowisku Web z wykorzystaniem technologii AXML, W: Bazy Danych ‑ Nowe technologie. Archtektura, metody formalne i zaawanswana analiza danych, Rozdz. 5, (S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek, red.), Warszawa 2007, ss. 57-68.

34. Pankowski T., Integracja danych w teorii i praktyce – przegląd problemów i rozwiązań, W: Bazy Danych – Nowe technologie. Archtektura, metody formalne i zaawanswana analiza danych, Rozdz. 4, (S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek, red.), Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007, s.45-55.

35. Tarłowski P., Pankowski T., Koordynacja wymiany danych w środowisku P2P, Rozdz. 3 w Monografii: 'Bazy Danych: Struktury, Algorytmy, Metody', Kozielski S., Małysiak B., Kasprowski P., Mrozek D. (red.), Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2006, ss. 37-46.

36. Januszewski A., Pankowski T., Modelowania wskaźników analitycznych pozyskiwanych z hurtowni danych, Rozdz. 26 w Monografii: 'Bazy Danych: Struktury, Algorytmy, Metody', Kozielski S., Małysiak B., Kasprowski P., Mrozek D. (red.), Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2006, ss. 259-268.

37. Pankowski T., Reformułowanie zapytań w systemach integracji danych, Rozdział 9, w: Bazy danych – modele, technologie, narzędzia, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2005, s. 75-83.

38. Jędrzejek Cz., Pankowski T., Nowe tendencje w rozwoju systemów informatycznych i sugestie pod adresem twórców systemu SYRIUSZ, Rozdz 2 w: Informatyka w usługach społecznych. Realizacja SI Syriusz
(Z. Olejniczak, J. S. Nowak, red.), Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa, 2005, ss. 99-132.

39. Pankowski T.: Modele i języki danych semistrukturalnych w integracji heterogenicznych źródeł informacji, Inteligentne metody komputerowe dla nauki, technologii i gospodarki, Polski Komitet Narodowy CODATA przy Prezydium PAN, Sorus, Warszawa-Poznań 2004, s. 181-185.

Autorstwo monografii (rozprawy habilitacyjnej) lub podręcznika akademickiego w j. angielskim

40. Pankowski T.: Model bazy danych obiektów częściowo etykietowanych Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, ss. 1-145, (kolokwium habilitacyjne: AGH Kraków, 1 lipca 2004).

Employee loginGeneral information

For students

Research

Admin

This site is owned by Poznan University Of Technology. In case of questions:

 

Łukasz Matuszczak

 

pp-put logo_pelne