Home O Instytucie Pracownicy
Tomasz Bilski - Strona profilu
Tomasz Bilski
Aby wysłać e-mail do tego pracownika, skorzystaj z poniższego formularza:
Nadawca:
Adres e-mail:
Temat wiadomości:
Wiadomość:

Informacje kontaktowe

Tomasz Bilski
Tomasz
Bilski
dr inż.
061 665-3554
Wyślij Email
-
adiunkt
A3-736
wtorek (Tuesday) 13:30-14:15, środa (Wednesday) 8:45-9:30, czwartek (Thursday) 14:30-15:15, sobota zjazdowa (Saturday) 11:50-12:35
Z3: Zakład Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych

Dodatkowe informacje

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Wykładane przedmioty

  • Technologie sieciowe
  • Problemy społeczne i zawodowe informatyki
  • Prawo dla informatyków
  • Administrowanie wybranymi systemami informatycznymi
  • Telefonia IP
  • Systemy przechowywania danych

Publikacje

Tak

Publikacje w innych zwartych wydawnictwach cyklicznych jednostek naukowych

1. Bilski T., Data storage and transmission convergence concept, [W:] Foundation of Control and Management Sciences (Ed. L. Pacholski), No. 3/2005, Special Issue on Performance and Competitiveness Enhancement in Information and Knowledge Based Society (Special issue editor E. Szczerbicki), Publishing House of Poznan University of Technology, s. 25-44, 2005

Publikacje w innych zwartych recenzowanych wydawnictwach w j. angielskim cyklicznych konferencji międzynarodowych

2. Bilski T., A model for storage processes in network environment and its implementation. Proceedings 5th IEEE International Workshop on Storage Network Architecture and Parallel I/Os SNAPI 2008, IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, 2008, 47−53.

3. Bilski T., Bucholc K., Chmiel K., Gajewski T., Grocholewska-Czuryło A., Idzikowska E., Stokłosa J., Cryptographoc algorithms for efficient security of data flow i information systems. Vetulani Z. (ed.), Human Language Technologies as a Challange for Computer Scence and Linguistics, 3rd Language & Technology Conference, Proceedings, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2007, 554−555.

4. Bilski T., A formal model for data storage security. Evaluation. M. Gavrilova, O. Gervasi (eds.), Selected Papers of the Fifth International Conference on Computational Science and Applications, IEEE Computer Society, Kuala Lumpur, 2007, 253−257

5. Bilski T., Digital and Biological Storage Systems – a Quantitative Comparison, [W:] BIONETICS, 2nd International Conference on Bio-Inspired Models of Network, Information, and Computing Systems, Budapeszt, IEEE, 2007 (płyta CD, ISBN 978-963-9799-05-9)

6. Bilski T., Network Backup Confidentiality Evaluation. J. Pejaś, I. El Fray, K. Saeed (eds.), 13th International Multi-Conference on Advanced Computer Systems, vol. I, Szczecin University of Technology, Szczecin, 2006, 321−330

7. Bilski T., Data storage and transmission convergence concept. Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference 2004 & The Seventh Asia-Pacific Division Meeting of the International Foundation of Production Research, School of Mathematical Sciences, Queensland University of Technology, Gold Coast Australia December 12−15, 2004.

Publikacje w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub polskim

8. Bilski T., Model bezpieczeństwa w sieciowych systemach pamięci masowych. Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, Bydgoszcz, 13−15 września 2006, − płyta CD, artykuł BI-2 (stron 9)

Publikacje naukowe w j. polskim w krajowym czasopiśmie recenzowanym

9. Bilski T., Zastosowania technik kryptograficznych w systemach przechowywania danych, J. Kleban, W. Wieczerzycki (red.), Era społeczeństwa informacyjnego, Wydawnictwo WSKiZ 2006, 45−58.

10. Bilski T., Synchronizacja zegarów w systemach informatycznych, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, nr 13/02/2005, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań, str. 79-102.

11. Bilski T.: Tendencje i bariery rozwoju nośników i systemów przechowywania danych. – W: Era społeczeństwa informacyjnego, wyzwania, szanse, zagrożenia, Kleban J., Wieczerzycki W. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2005, 85-94

12. Bilski T., Perspektywy rozwoju nośników danych, Zeszyt Naukowy WSKiZ nr 09/02/2003, str. 29-54.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. angielskim

13. Bilski T., Hard disk data organization and encryption granularity. Grzech A., Borzemski L., Świątek J., Wilimowska Z. (eds.), Information Systems Architecture and Technology. Information Systems and Computer Communication Networks, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2007, 107−116.

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w j. polskim lub innym niż angielski

14. Bilski T., Pamięć. Nośniki i systemy przechowywania danych, WNT, Warszawa,2008 (stron 596).

15. Bilski T., Interfejsy i urządzenia zewnętrzne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2007 (stron 227).

16. Bilski T., Wprowadzenie do ochrony danych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań, 2005, 232 strony.

      Bilski T., Protokoły komunikacyjne warstwy zastosowań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań, 2009.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. polskim

17. Bilski T., Metody ochrony poufności danych w sieciowych systemach wykonywania kopii zapasowych, 2006. Węgrzyn S., Znamirowski L., Czachórski T., Kozielski S. (red.), Nowe technologie sieci komputerowych, WkiŁ, Warszawa, 2006, 321−328.

18. Bilski T., Sieciowe systemy pamięci oparte na protokole IPv6. P. Gaj, B. Pochopień, S. Kozielski (red.), Współczesne aspekty sieci komputerowych, WKŁ, Warszawa, 2008, 401−410.

19. Bilski T., Wykorzystanie zasobów Internetu w nauczaniu podstaw funkcjonowania sieci komputerowych, [W:] Nowe media w edukacji 2008. Zastosowania technik informacyjnych i komunikacyjnych w kształceniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008, s. 15-22.

20. Bilski T., Sieci SAN – architektury, protokoły i metody zarządzania. Węgrzyn S., Klamka J., Kozielski S., Czachórski T., Znamirowski L. (eds.), Sieci komputerowe, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2007, Tom 1, rozdz. 18, 195−204.

21. Bilski T., Optymalizacja procesów transmisji plików w sieciach komputerowych, [W:] Kwiecień A., Grzywak A. (red.), Wysokowydajne sieci komputerowe, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005, udział własny: rozdz. 3, s. 35−48.

O Instytucie

Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej

Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 3a
60-965 Poznań
tel.: +48 61 665-2365
fax: +48 61 665-2563

Logowanie pracownikówDziałalność badawcza

Administracja

Strona jest własnością Politechniki Poznańskiej. W razie pytań, proszę o kontakt z:

 

Łukasz Matuszczak

 

pp-put logo_pelne