Home Działalność badawcza

Kryteria wyszukiwania

Publikacje
30 Użytkownik(cy):
Wyniki wyszukiwania
<< Pierwsza < Poprzednia [1] Nastęna > Koniec >>

Autor Publikacje

 

 • Apolinarski M., „IDEA key schedule evaluation using cluster analysis”, Przegląd Elektrotechniczny  vol. 2016 nr 12, doi:10.15199/48.2016.12.58 , pp: 224-228, Warszawa 2016, http://pe.org.pl/articles/2016/12/58.pdf.

 • Apolinarski M., "Statistical properties analysis of key schedule modification in block cipher PP-1", part III in book Soft Computing in Computer and Information Science Volume 342 of the series Advances in Intelligent Systems and Computing pp. 257-268, A. Wiliński et al. (eds.), DOI 10.1007/978-3-319-15147-2_22, Springer International Publishing Switzerland, 2015.

 • Apolinarski M., "Ocena jakości algorytmów generowania kluczy rundowych w wybranych szyfrach blokowych", Studia z Automatyki i Informatyki, 2012

 • Apolinarski M., "Influence of using cryptography on data processing in RDBMS Oracle 10g", PAK vol 56, 2010

 • Apolinarski M., Bilski T., "Wpływ mechanizmów kryptograficznych na parametry transmisji w sieciach IEEE 802.11", Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne 8-9/2010, ISSN: 1230-3496, 2010
dr inż. Robert Bączyk

-1-

Andrzej Kasiński, Robert Bączyk

Porównanie wybranych detektorów cech na obrazach cyfrowych

Studia z Automatyki i Informatyki Tom 24, 1999, str.85-103.

-2-

Kasiński Andrzej, Bączyk Robert.

Robust landmark recognition with application to navigation

Computer recognition systems : KOSYR, Wrocław 2001. - Wrocław : Division of Systems and Computer Networks Wrocław University of Technology, 2001. - S. 401-407

-3-

Bączyk Robert.

Metody korekcji zniekształceń obrazów w systemie lokalizacji robota mobilnego

Prace Naukowe Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej.

Seria: Konferencje. - 2001, nr 46, s. 185-194

VII Krajowa Konferencja Robotyki, Lądek Zdrój, 5-8 września 2001 t. 1

-4-

Bączyk Robert, Skrzypczyński Piotr.

Mobile Robot Localization by Means of on Overhead Camera

AUTOMATION 2001 : Konferencja naukowo-techniczna Automatyzacja - nowości i perspektywy, Warszawa, 28-30 marca 2001. - Warszawa, 2001. - S. 220-229

-5-

Bączyk Robert, Kasiński Andrzej.

Wykorzystanie techniki wizyjnej do wyznaczania zewnętrznych form kłód

XIV Krajowa Konferencja Automatyki / Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego [org.], Zielona Góra, 24-27 Czerwca 2002 r.. - Zielona Góra : Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002. - S. 1099-1104 Tom 2

-6-

Kasiński Andrzej, Bączyk Robert, Sterzyński Tomasz, Kloziński A., Lopez Irene, Liarte Albert.

Monitoring of flow behavior of molten polymers during extrusion by optical vizualization

Polymer Processing : Society Annual Meeting, Porto 2002 r., 2002

-7-

Robert Bączyk, Andrzej Kasiński, Piotr Skrzypczyński,

Vision-Based Mobile Robot Localization with Simple Artificial Landmarks

7th International IFAC Symposium on Robot Control - September 1-3, 2003, Wrocław Poland, S. 217-222.

-8-

R. Bączyk, P. Skrzypczynski

A Framework for Vision-based Positioning in a Distributed Robotic System

Proc. European Conf. on Mobile Robots, Radziejowice 2003, 153-158.

EUROPEAN CONFERENCE ON MOBILE ROBOTS 2003

-9-

Robert Bączyk,

Korekcja zniekształceń obrazów porównanie wybranych metod

Studia z Automatyki i Informatyki Tom 30, 2005, str.17-30

-10-

Rozprawa doktorska

Wizyjny system nawigacyjny oparty na zmodyfikowanej metodzie samolokalizacji i tworzenia modelu otoczenia robota,

Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, maj 2008r.

-11-

Robert Bączyk, Andrzej Kasiński.

Visual Simultaneous Localisation and Map-building Supported by Structured Landmarks

International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS), 2010, Vol. 20, No. 2. pp 281-293.

-12-

R. Bączyk, A. Kasiński,

Metoda zarządzania mapą wizyjnego systemu SLAM,

XI Krajowa Konferencja Robotyki, Karpacz, 9-12 września 2010, Prace Naukowe - Elektronika, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010, 2, 547-560.

-13-

Bączyk, R.,Lewandowski, D., Pluciński, P.,

Pomiary i sterowanie w dydaktycznym modelu lewitacji magnetycznej,

AUTOMATION 2012: Konferencja naukowo - techniczna Automatyzacja - Nowości i Perspektywy, PAR 3/2012, str. 456-462.

-14-

Milecki A., Owczarek P., Rybarczyk D., Bączyk R.,

The use of a vision system for supervision of manipulator with electrohydraulic servodrives,

Int J. of Applied Mechanics and Engineering, Vol. 17, No. 3, 2012, s. 917-930.

-15-

Robert Bączyk, Maciej Jóźwiak,

Model i projekt instalacji dla procesu wydobycia i wstępnego przygotowania gazu ziemnego,

Pomiary Automatyka Robotyka, nr 2/2013, s. 186 – 194.  

Publikacje w czasopismach z listy Filadelfijskiego

1. Bartoszek J., Brzykcy G., How to Model and Reason with Context in P2P Agent Systems. In: Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 17, No 2A, 2008, pp.68-72.

2. Brzykcy G., Bartoszek J., Pankowski T., Semantic Data Integration in P2P Environment Using Schema Mappings and Agent Technology, in: Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications. Lecture Notes in Artificial Intelligence 4496, Springer 2007, s. 385–394.

3. Brzykcy G., Bartoszek J., Context in Rules Used in P2P Semantic Data Integration System, in: Web Reasoning and Rule Systems, Lecture Notes in Computer Science 4524, Springer 2007, s. 377–380.

Publikacje w zwartych wydawnictwach cyklicznych jednostek naukowych

4. Bartoszek J., Brzykcy G., Reprezentowanie danych częściowych w systemach agendowych, Studia z Automatyki i Informatyki, 2008, tom 33, s. 13-24.

5. Bartoszek J., Brzykcy G., Situations in P2P data integration system, Technologie przetwarzania danych, (Morzy T., Gorawski M., Wrembel R., red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2007, s. 412–421.

6. Bartoszek J., Brzykcy G., Wybrane zastosowania przestrzeni sytuacji, Studia z Automatyki i Informatyki, 2006, T.31, str. 17-30.

7. Brzykcy G., Bartoszek J., Metody koordynacji danych w rozproszonych systemach przepływu prac, Technologie przetwarzania danych, (T. Morzy, H. Rybiński, red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2005, ss. 243-255.

8. Bartoszek J., Brzykcy G., Wyrażanie kontekstu w przestrzeniach informacji, Studia z Automatyki i Informatyki, 2005, T.30, str. 7-16.

Publikacje w zwartych recenzowanych wydawnictwach w j. ang. cyklicznych konferencji międzynarodowych

9. Brzykcy G., Bartoszek J., Pankowski T., Schema Mappings and Agents' Actions in P2P Data Integration System, Journal of Universal Computer Science, Vol. 14, No. 7, 2008, pp. 1048-1060.

10. Bartoszek J., Brzykcy G., How to Model and Reason with Context In P2P Agent Systems, Proceedings of XII International Conference - System Modelling and Control, SMC’2007, October 17-19, 2007, Zakopane, Poland, wersja elektroniczna (CD), pos. 4.

11. Bartoszek J., Brzykcy G., Situation Spaces in context-aware business solutions. Proceedings of 9th International Conference on Business Information Systems, Lecture Notes in Informatics, Vol. 85, Series of the Gesellschaft für Informatik, 2006, p. 114–122.

12. Bartoszek J., Brzykcy G., The Use of Situation Theory in Information Spaces. In: Proceedings of Int. Conf. Artificial Intelligence Studies, vol. 3 (26),2006, p. 139–146.

Publikacje w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub polskim

13. Bartoszek J., Kierzkowski Z., Technologie informacyjne w edukacji przyszłości, Prakseologia, Nr 145/2005, s. 141-149.

14. Bartoszek J., Ewolucja technologii zarządzania dokumentami, Studia z Automatyki i Informatyki, tom 28/29, Wyd. PTPN, Poznań, 2004, s. 7-14.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. angielskim

15. Brzykcy G., Bartoszek J., Do we need theory of information flow? in: Kubiak B., Korowicki A. (eds.), Information Management, Gdansk University Press, Gdansk 2009, str. 66–75.

16. Bartoszek J., Brzykcy G., Examples of Situation Spaces in context-aware business solutions, Chapter 10, w: Technologies for Business Information Systems, (Abramowicz W., Mayr H. eds.), Springer Verlag, Dordrecht Netherlands 2007, s. 105–115.

17. Brzykcy G., Bartoszek J., Representation of the Partial Knowledge in an Agent System, w: Information Management, (Kubiak B., Korowicki A., eds.), Gdansk University Press, Gdansk 2007, str. 39–46.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. polskim

18. Bartoszek J., Brzykcy G., Integracja danych w systemie P2P sterowana przez sytuacje. Architektura, metody formalne i zaawansowana analiza danych, red. Kozielski S., Małysiak B., Kasprowski P., Mrozek D., Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008, s. 85–94.

19. Bartoszek J., Brzykcy G., Mechanizmy deklaratywne w systemie P2P semantycznej integracji danych, , in: Bazy danych nowe technologie. Architektura, metody formalne i zaawansowana analiza danych, red. Kozielski S., Małysiak B., Kasprowski P., Mrozek D., Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007, s. 81–90.

20. Bartoszek J., Teoria sytuacji i jej zastosowania, W: Kleban J., Wieczerzycki W. (red.), Era społeczeństwa informacyjnego – wyzwania, szanse, zagrożenia. Wydawnictwo WSKiZ, 2006, s. 105-115.

21. Bartoszek J.: Sieć semantyczna I jej rola w rozwoju Internetu. – W: Era społeczeństwa informacyjnego, wyzwania, szanse, zagrożenia. Kleban J., Wieczerzycki W. [red.]. Wydaw. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2005, s. 49-53.

dr inż. Dominik Belter

Publikacje

 

 1. D. Belter, Efficient Reactive Behavior for Six-legged Walking on Rough Terrain with Proprioceptive Sensing, Human-Centric Robotics, World Scientific, M.E. Silva et al. (Eds.), Singapore, pp. 357-366, 2017
 2. W. Cieślak, S. Rodykow, D. Belter, Teleoperation of a Six-legged Walking Robot Using a Hand Tracking Interface, Human-Centric Robotics, World Scientific, M.E. Silva et al. (Eds.), Singapore, pp. 527-536, 2017
 3. M.R. Nowicki, D. Belter, A. Kostusiak, P. Cížek, J. Faigl, P. Skrzypczyński, An experimental study on feature-based SLAM for multi-legged robots with RGB-D sensors, Industrial Robot: An International Journal, Vol. 44, No. 4, pp. 406–415, 2017 (pdf)
 4. S. Bartoszyk, P. Kasprzak, D. Belter, Terrain-aware Motion Planning for a Walking Robot, Proceedings of the 11th International Workshop on Robot Motion and Control, Wasowo Palace, Poland, pp. 29-34, 2017 (pdf)
 5. M. Spis, A. Matecki, P. Maik, A. Kurzawa, M. Kopicki, D. Belter, Optimized and Reconfigurable Environment for Simulation of Legged Robots, In: Szewczyk R., Zieliński C., Kaliczyńska M. (eds) Automation 2017, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 550, pp. 290-299, 2017 (pdf)
 6. D. Belter, A. Kostusiak, M. Nowicki, P. Skrzypczyński, Real-time SLAM from RGB-D Data on a Legged Robot: an Experimental Study, Advances in Cooperative Robotics, World Scientific, M.O. Tokhi and G.S. Virk (Eds.), Singapore, pp. 320-328, 2016
 7. M. Wasielica, D. Belter, RRT-based Motion Planning and Balance Controller for a Biped Robot, Advances in Cooperative Robotics, World Scientific, M.O. Tokhi and G.S. Virk (Eds.), Singapore, pp. 404-411, 2016
 8. M. Nowicki, D. Belter, RGB-D Camera-based Navigation System of a Walking Robot (in Polish), Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej. Problemy robotyki, Elektronika, z. 195 tom II, K. Tchoń, C. Zieliński (Eds.), pp. 397-406, 2016
 9. Dominik Belter, Michał Nowicki, Piotr Skrzypczyński, Improving Accuracy of Feature-based RGB-D SLAM  by Modeling Spatial Uncertainty of Point Features, IEEE International Conference on Robotics and Automation, May 16-21, Stockholm, Sweden, pp. 1279-1284, 2016 (pdf)
 10. D. Belter, P. Łabęcki, P. Skrzypczyński, Adaptive Motion Planning for Autonomous Rough Terrain Traversal with a Walking Robot, Journal of Field Robotics, vol. 33(3), pp. 337-370, 2016 (pdf)
 11. Dominik Belter, Michal Nowicki, Piotr Skrzypczyński, Krzysztof Walas, Jan Wietrzykowski, Lightweight RGB-D SLAM System for Search and Rescue Robots, Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, vol. 351, R. Szewczyk, C. Zieliński, M. Kaliczyńska (Eds.), pp. 11-21, 2015 (pdf)
 12. D. Belter, Piotr Skrzypczyński, K. Walas, D. Wlodkowic, Affordable Multi-Legged Robots for Research and STEM Education: A Case Study of Design and Technological Aspects, Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, vol. 351, R. Szewczyk, C. Zieliński, M. Kaliczyńska (Eds.), pp. 23-34, 2015 (pdf)
 13. D. Belter, M. Kopicki, S. Zurek, J. Wyatt, Kinematically Optimised Predictions of Object Motion, IEEE/RSJ 2014 International Conference on Intelligent Robots and Systems, Chicago, USA, pp. 4422-4427, 2014 (pdf)
 14. D. Belter, M. Nowicki, P. Skrzypczyński, On the Performance of Pose-based RGB-D Visual Navigation Systems, 12th Asian Conference on Computer Vision (ACCV 2014), Lecture Notes on Computer Science, Springer, D. Cremers et al. (Eds.), London, 2014
 15. J. Wietrzykowski, D. Belter, Boosting Support Vector Machines for RGB-D Based Terrain Classification, Journal of Automation, Mobile Robotics \& Intelligent Systems, Vol. 8, No. 3, pp. 28-34, 2014 (pdf)
 16. D. Belter, P. Skrzypczyński, K. Walas, P. Fankhauser, C. Gehring, M. Hutter, M. Hoepflinger, R. Siegwart, Dynamic simulation of legged robots using a physics engine, Mobile Service Robotics, World Scientific, K. Kozłowski et al. (Eds.), Singapore, pp. 567-574, 2014
 17. P. Łabęcki, D. Belter, Budowa mapy z wykorzystaniem danych RGB-D dla robota kroczącego, Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, z. 194 tom I, Problemy robotyki, K. Tchoń, C. Zieliński (Eds.), pp. 297-306, 2014
 18. D. Belter, K. Walas, A Compact Walking Robot - Flexible Research and Development Platform, Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, vol. 267, R. Szewczyk, C. Zielinski, M. Kaliczynska (Eds.), pp. 343-352, 2014 (pdf)
 19. D. Belter, P. Skrzypczyński, Precise self-localization of a walking robot on rough terrain using parallel tracking and mapping, Industrial Robot: An International Journal, Vol. 40, No. 3, pp. 229–237, 2013 (pdf)
 20. D. Belter, Optimization-based approach for motion planning of a robot walking on rough terrain, Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, Vol. 7, No. 4, pp. 34-41, 2013 (pdf)
 21. P. Łabęcki, D. Belter, Sensory system calibration method for a walking robot, Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, Vol. 7, No. 2, s. 39-45, 2013 (pdf)
 22. D. Belter, P. Łabęcki, P. Skrzypczyński, An Exploration-based Approach to Terrain Traversability Assessment for a Walking Robot, 11th IEEE International Symposium on Safety Security and Rescue Robotics, Linköping, Sweden, CD-ROM, 2013
 23. B. Jaworski, D. Bilicki, D. Belter, Measurement Fusion Method for Indoor Localization of a Walking Robot, Pomiary Automatyka Robotyka, nr 2, pp. 68–73, 2013
 24. F. Ponulak, D. Belter, A. Kasiński, Perspektywy zastosowań impulsowych sieci neuronowych w systemach maszynowego sprzęgania układu nerwowego, Inżynieria biomedyczna: podstawy i zastosowania, Tom 9 – Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej, W. Torbicz (Red. monografii), R. Tadeusiewicz, J. Korbicz, L. Rutkowski, W. Duch (Red. tomu), Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, pp. 531–554, 2013
 25. D. Belter, P. Skrzypczyński, Posture Optimization Strategy for a Statically Stable Robot Traversing Rough Terrain, IEEE/RSJ 2012 International Conference on Intelligent Robots and Systems, Vilamoura, Portugal, pp. 2204-2209, 2012
 26. D. Belter, Optimization-based approach for motion planning of a robot walking on rough terrain (in Polish), Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej. Problemy robotyki, K. Tchoń, C. Zieliński (Eds.), 2012
 27. D. Belter, P. Łabęcki, P. Skrzypczyński, Estimating Terrain Elevation Maps from Sparse and Uncertain Multi-Sensor Data, IEEE 2012 International Conference on Robotics and Biomimetics, Guangzhou, China, pp. 715–722, 2012 (pdf)
 28. D. Belter Gait Modification Strategy for a Six-legged Robot Walking on Rough Terrain, Adaptive Mobile Robotics, World Scientific, A. Azad et al. (Eds.), Singapore, pp. 367-374, 2012
 29. D. Belter, P. Skrzypczyński, Precise self-localization of a walking robot on rough terrain using PTAM, Adaptive Mobile Robotics, World Scientific, A. Azad et al. (Eds.), Singapore, pp. 89-96, 2012 (Industrial Robot Innovation Award 2012)
 30. P. Łabęcki, D. Belter, Sensory system calibration method for a walking robot, 1st workshop on Perception for Mobile Robots Autonomy 2012, Poznań, Poland, CD-ROM, 2012
 31. P. Kaczmarek, D. Belter, Podstawy programowania w C/C++, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011
 32. D. Belter, Perception-based motion planning for a walking robot in rugged terrain, In Lecture Notes in Control and Information Sciences: Robot Motion and Control (K. Kozłowski, Ed.), pp. 127-136, Springer, Berlin 2011 (pdf)
 33. D. Belter, P. Łabęcki, P. Skrzypczyński, On-Board Perception and Motion Planning for Legged Locomotion over Rough Terrain, 5th European Conference on Mobile Robots, Örebro, Sweden, pp. 195-200, 2011 (pdf)
 34. D. Belter, P. Skrzypczyński, Rough terrain mapping and classification for foothold selection in a walking robot, Journal of Field Robotics, vol. 28(4), pp. 497-528, 2011 (pdf)
 35. D. Belter, P. Skrzypczyński, Integrated motion planning for a hexapod robot walking on rough terrain, 18th IFAC World Congress, Milan, Italy, pp. 6918-6923, 2011 (pdf)
 36. K. Walas, D. Belter, Messor - Versatile walking robot for search and rescue missions, Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, vol. 5(2), pp. 28-34, 2011 (pdf)
 37. K. Walas, D. Belter, Supporting locomotive functions of a six-legged walking robot, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, vol. 21(2), pp. 363-377, 2011 (pdf)
 38. D. Belter, P. Skrzypczyński, Rough Terrain Mapping and Classification for Foothold Selection in a Walking Robot, IEEE International Workshop on Safety, Security & Rescue Robotics, Bremen, Germany, 2010 (pdf)
 39. D. Belter, System planowania ruchu dla robota kroczącego po nierównym podłożu (Motion planning and execution for a hexapod robot walking on rough terrain), Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej, pp. 615-624, 2010
 40. D. Belter, K. Walas, Strategia adaptacyjnego ruchu robota kroczacego po nierównym terenie (Behavioral locomotion of the robot walking on rough terrain), Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej, pp. 625-634, 2010
 41. D. Belter, P. Labecki, P. Skrzypczynski, Task-Oriented Modelling of Rugged Terrain from Sparse Range Data, 8th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis, 18-19 November 2010, Ferrara, Italy
 42. D. Belter, P. Łabęcki, P. Skrzypczyński, Map-based Adaptive Foothold Planning for Unstructured Terrain Walking, 2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation, May 3-8, Anchorage, Alaska, USA, pp. 5256-5261, 2010 (pdf)
 43. D. Belter, P. Skrzypczyński, A Biologically Inspired Approach to Feasible Gait Learning for a Hexapod Robot, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 20, No. 1, pp. 69-84, 2010 (pdf)
 44. D. Belter, P. Skrzypczyński, Efficient Gait Learning In Simulation: Crossing the Reality Gap by Evolutionay Model Identification, 12th International Conference on Climbing and Walking Robots CLAWAR 2009, Istanbul, Turkey, September 9-11 2009
 45. D. Belter, P. Skrzypczyński, Population Based Methods for Identification and Optimization of a Walking robot Model, Lectures Notes in Control and Information Sciences: Robot Motion and Control, K. R. Kozłowski (Ed.), pp. 185-195, 2009
 46. D. Belter, Adaptive foothold selection for a hexapod robot walking on rough terrain, 7th Workshop on Advanced Control and Diagnosis, Zielona Góra, CD-ROM, 2009
 47. D. Belter, K. Walas, P. Skrzypczyński, Autonomiczny robot sześcionożny – rozwój konstrukcji i systemu sterowania (Autonomous Six Legged Walking Robot - Design and Control Architecture Development)(in Polish), Pomiary Automatyka Robotyka, 2 (CD-ROM), 2009
 48. D. Belter, Parametryzowane wzorce ruchu dla sześcionożnych robotów kroczących, Studia z automatyki i informatyki(in Polish), tom 33, pp. 45-58, 2008
 49. D. Belter, A. Kasinski, P. Skrzypczynski, Evolving Feasible Gaits for a Hexapod Robot by Reducing the Space of Possible Solutions, IEEE/RSJ 2008 International Conference on Intelligent Robots and Systems, Nice, France, September 22-26, pp. 2673-2678, 2008 (pdf)
 50. D. Belter, System sterowania ruchem sześcionożnego robota kroczącego (Parameterized gait generation system for hexapod walking robot)(in Polish), Krajowa Konferencja Robotyki, September 3-6, pp. 565-574, 2008
 51. K. Walas, D. Belter, A. Kasinski, Control and Environment Sensing System For a Six-Legged Robot, Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, vol. 2 (3), pp. 26-31, 2008
 52. D. Belter, K. Walas, A. Kasinski, Distributed control system of DC servomotors for six legged walking robot, EPE PEMC - 13th International Power Electronics and Motion Control Conference, Poznan, Poland, September 1-3 2008, CD-ROM
 53. Filip Ponulak, Dominik Belter and Andrzej Kasiński. Adaptive Central Pattern Generator based on Spiking Neural Networks. Proc. of EPFL LATSIS Symposium 2006, Lausanne, Switzerland, pp.121-122, 2006

Abstrakty

 1. F. Ponulak, D. Belter and S. Rotter, Adaptive Movement Control with Spiking Neural Networks Part I: Feedforward Control, Recent Advances in Neuro-Robotics Symposium: Sensorimotor Control, Freiburg, Germany, July 20-22, 2008
 2. D. Belter, F. Ponulak and S. Rotter, Adaptive Movement Control with Spiking Neural Networks Part II: Composite Control, Recent Advances in Neuro-Robotics Symposium: Sensorimotor Control, Freiburg, Germany, July 20-22, 2008

Projekty

Tytuł Jednostka finansująca
NCN 45-2080 2011/01/N/ST7/02080 Nowa metoda planowania ruchu robota kroczącego i jej weryfikacja eksperymentalna (A new method for planning the motion of a legged robot over rough terrain and its experimental verification) Narodowe Centrum Nauki
dr inż. Tomasz Bilski

Publikacje w innych zwartych wydawnictwach cyklicznych jednostek naukowych

1. Bilski T., Data storage and transmission convergence concept, [W:] Foundation of Control and Management Sciences (Ed. L. Pacholski), No. 3/2005, Special Issue on Performance and Competitiveness Enhancement in Information and Knowledge Based Society (Special issue editor E. Szczerbicki), Publishing House of Poznan University of Technology, s. 25-44, 2005

Publikacje w innych zwartych recenzowanych wydawnictwach w j. angielskim cyklicznych konferencji międzynarodowych

2. Bilski T., A model for storage processes in network environment and its implementation. Proceedings 5th IEEE International Workshop on Storage Network Architecture and Parallel I/Os SNAPI 2008, IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, 2008, 47−53.

3. Bilski T., Bucholc K., Chmiel K., Gajewski T., Grocholewska-Czuryło A., Idzikowska E., Stokłosa J., Cryptographoc algorithms for efficient security of data flow i information systems. Vetulani Z. (ed.), Human Language Technologies as a Challange for Computer Scence and Linguistics, 3rd Language & Technology Conference, Proceedings, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2007, 554−555.

4. Bilski T., A formal model for data storage security. Evaluation. M. Gavrilova, O. Gervasi (eds.), Selected Papers of the Fifth International Conference on Computational Science and Applications, IEEE Computer Society, Kuala Lumpur, 2007, 253−257

5. Bilski T., Digital and Biological Storage Systems – a Quantitative Comparison, [W:] BIONETICS, 2nd International Conference on Bio-Inspired Models of Network, Information, and Computing Systems, Budapeszt, IEEE, 2007 (płyta CD, ISBN 978-963-9799-05-9)

6. Bilski T., Network Backup Confidentiality Evaluation. J. Pejaś, I. El Fray, K. Saeed (eds.), 13th International Multi-Conference on Advanced Computer Systems, vol. I, Szczecin University of Technology, Szczecin, 2006, 321−330

7. Bilski T., Data storage and transmission convergence concept. Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference 2004 & The Seventh Asia-Pacific Division Meeting of the International Foundation of Production Research, School of Mathematical Sciences, Queensland University of Technology, Gold Coast Australia December 12−15, 2004.

Publikacje w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub polskim

8. Bilski T., Model bezpieczeństwa w sieciowych systemach pamięci masowych. Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, Bydgoszcz, 13−15 września 2006, − płyta CD, artykuł BI-2 (stron 9)

Publikacje naukowe w j. polskim w krajowym czasopiśmie recenzowanym

9. Bilski T., Zastosowania technik kryptograficznych w systemach przechowywania danych, J. Kleban, W. Wieczerzycki (red.), Era społeczeństwa informacyjnego, Wydawnictwo WSKiZ 2006, 45−58.

10. Bilski T., Synchronizacja zegarów w systemach informatycznych, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, nr 13/02/2005, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań, str. 79-102.

11. Bilski T.: Tendencje i bariery rozwoju nośników i systemów przechowywania danych. – W: Era społeczeństwa informacyjnego, wyzwania, szanse, zagrożenia, Kleban J., Wieczerzycki W. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2005, 85-94

12. Bilski T., Perspektywy rozwoju nośników danych, Zeszyt Naukowy WSKiZ nr 09/02/2003, str. 29-54.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. angielskim

13. Bilski T., Hard disk data organization and encryption granularity. Grzech A., Borzemski L., Świątek J., Wilimowska Z. (eds.), Information Systems Architecture and Technology. Information Systems and Computer Communication Networks, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2007, 107−116.

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w j. polskim lub innym niż angielski

14. Bilski T., Pamięć. Nośniki i systemy przechowywania danych, WNT, Warszawa,2008 (stron 596).

15. Bilski T., Interfejsy i urządzenia zewnętrzne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2007 (stron 227).

16. Bilski T., Wprowadzenie do ochrony danych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań, 2005, 232 strony.

      Bilski T., Protokoły komunikacyjne warstwy zastosowań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań, 2009.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. polskim

17. Bilski T., Metody ochrony poufności danych w sieciowych systemach wykonywania kopii zapasowych, 2006. Węgrzyn S., Znamirowski L., Czachórski T., Kozielski S. (red.), Nowe technologie sieci komputerowych, WkiŁ, Warszawa, 2006, 321−328.

18. Bilski T., Sieciowe systemy pamięci oparte na protokole IPv6. P. Gaj, B. Pochopień, S. Kozielski (red.), Współczesne aspekty sieci komputerowych, WKŁ, Warszawa, 2008, 401−410.

19. Bilski T., Wykorzystanie zasobów Internetu w nauczaniu podstaw funkcjonowania sieci komputerowych, [W:] Nowe media w edukacji 2008. Zastosowania technik informacyjnych i komunikacyjnych w kształceniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008, s. 15-22.

20. Bilski T., Sieci SAN – architektury, protokoły i metody zarządzania. Węgrzyn S., Klamka J., Kozielski S., Czachórski T., Znamirowski L. (eds.), Sieci komputerowe, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2007, Tom 1, rozdz. 18, 195−204.

21. Bilski T., Optymalizacja procesów transmisji plików w sieciach komputerowych, [W:] Kwiecień A., Grzywak A. (red.), Wysokowydajne sieci komputerowe, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005, udział własny: rozdz. 3, s. 35−48.

 

dr inż. Grażyna Brzykcy

Publikacje w czasopismach z listy Filadelfijskiego

 

Bąk J., Brzykcy G., Jędrzejek C., Extended Rules in Knowledge-based Data Ac-cess, F. Olten, M. Palmirani, D. Sottara (Eds.): Rule - Based Modeling and Computing on the Semantic Web, RuleML - America 2011, LNCS 7018/2011, pp. 112-127. Springer, Heidelberg, 2011

Meissner A., Brzykcy G.: Reasoning with the Depth-First Iterative Deepening Strategy in the DLog System, 7th International IFIP Workshop on Semantic Web & Web Semantics (SWWS 2011), Hersonissos, Greece, October 2011, Lecture Notes in Computer Science 7046, Springer-Verlag 2011, pp. 504-513.

Brzykcy G., Information Flow Based Specification of Data Integration Problem. Jędrzejowicz P., Nguyen N., Howlett R., Jain L. (Eds.), Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications. Proceedings of the 4th KES International Symposium, KES-AMSTA 2010, Gdynia, Poland, June 2010. Lecture Notes in Artificial Intelligence 6070, Springer 2010, Part I, pp.183–192.

Brzykcy G., Some Notes on Declarative Specification of Semantic Data Integration Task in a Peer-to-peer Agent System. New Generation Computing, 28, 2010, pp. 95–109.

Brzykcy G., Information Flow in Peer-to-Peer Data Integration System, in: Hakansson A., Nguyen N., Hartung R., Howlett R., Jo G., Jain L. (Eds.), Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications. Lecture Notes in Artificial Intelligence 5559, Springer 2009, s.420-429.

Brzykcy G., Data Integration In a System with Agents’ Models, in: Nguyen N., Jo G., Jain L. (Eds.), Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications. Lecture Notes in Artificial Intelligence 4953, Springer 2008, s.162-171.

Bartoszek J., Brzykcy G., How to Model and Reason with Context in P2P Agent Systems. In: Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 17, No 2A, 2008, pp.68-72.

Brzykcy G., Bartoszek J., Pankowski T., Schema Mappings and Agents' Actions in P2P Data Integration

Brzykcy G., Bartoszek J., Pankowski T., Semantic Data Integration in P2P Environment Using Schema Mappings and Agent Technology, in: Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications. Lecture Notes in Artificial Intelligence 4496, Springer 2007, s. 385–394.

Brzykcy G., Bartoszek J., Context in Rules Used in P2P Semantic Data Integration System, in: Web Reasoning and Rule Systems, Lecture Notes in Computer Science 4524, Springer 2007, s. 377–380.

Publikacje w zwartych wydawnictwach cyklicznych jednostek naukowych

Bartoszek J., Brzykcy G., Reprezentowanie danych częściowych w systemach agendowych, Studia z Automatyki i Informatyki, 2008, tom 33, s. 13-24.

Bartoszek J., Brzykcy G., Reprezentowanie danych częściowych w systemach agendowych, Studia z Automatyki i Informatyki, 2008, tom 33, s. 13-24.

Bartoszek J., Brzykcy G., Situations in P2P data integration system, Technologie przetwarzania danych, (Morzy T., Gorawski M., Wrembel R., red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2007, s. 412–421.

Bartoszek J., Brzykcy G., Wybrane zastosowania przestrzeni sytuacji, Studia z Automatyki i Informatyki, 2006, T.31, str. 17-30.

Brzykcy G., Bartoszek J., Metody koordynacji danych w rozproszonych systemach przepływu prac, Technologie przetwarzania danych, (T. Morzy, H. Rybiński, red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2005, ss. 243-255.

Bartoszek J., Brzykcy G., Wyrażanie kontekstu w przestrzeniach informacji, Studia z Automatyki i Informatyki, 2005, T.30, str. 7-16.

Brzykcy G., Ewolucja architektury systemu percepcji i modelowania otoczenia robota mobilnego, Studia z Automatyki i Informatyki, tom 28/29, Wyd. PTPN, Poznań, 2004, s. 23-34.

Brzykcy G., Programowanie z więzami, Pro Dialog, 18, 2004, s. 97−118.

Publikacje w zwartych recenzowanych wydawnictwach w j. angielskim cyklicznych konferencji międzynarodowych


Bartoszek J., Brzykcy G., How to Model and Reason with Context In P2P Agent Systems, Proceedings of XII International Conference - System Modelling and Control, SMC’2007, October 17-19, 2007, Zakopane, Poland, wersja elektroniczna (CD), pos. 4.

Bartoszek J., Brzykcy G., Situation Spaces in context-aware business solutions. Proceedings of 9th International Conference on Business Information Systems, Lecture Notes in Informatics, Vol. 85, Series of the Gesellschaft für Informatik, 2006, p. 114–122.

Bartoszek J., Brzykcy G., The Use of Situation Theory in Information Spaces. In: Proceedings of Int. Conf. Artificial Intelligence Studies, vol. 3 (26),2006, p. 139–146.

Brzykcy G., Meissner A., A parallelization of an inference process for Description Logics with ALC language. Proceedings of the 5th Conference on Computer Methods and Systems, vol.1, Kraków, 2005, s. 271-280.

Brzykcy G., On modeling change in software engineering – a case study. XII Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne", Łódź, 2004, s. 295-302.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. angielskim

Brzykcy G., Bartoszek J., Do we need theory of information flow? in: Kubiak B., Korowicki A. (eds.), Information Management, Gdansk University Press, Gdansk 2009, str. 66–75.

Meissner A., Brzykcy G., A Parallel Deduction for Description Logics with ALC Language, in: Knowledge-Driven Computing, (Cotta C., Reich S., Schaefer R., Ligęza A. eds.), Studies in Computational Intelligence, Vol. 102, Springer 2008, pp.149-164.

Bartoszek J., Brzykcy G., Examples of Situation Spaces in context-aware business solutions, Chapter 10, w: Technologies for Business Information Systems, (Abramowicz W., Mayr H. eds.), Springer Verlag, Dordrecht Netherlands 2007, s. 105–115.

Brzykcy G., Bartoszek J., Representation of the Partial Knowledge in an Agent System, w: Information Management, (Kubiak B., Korowicki A., eds.), Gdansk University Press, Gdansk 2007, str. 39–46.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. polskim

Bartoszek J., Brzykcy G., Integracja danych w systemie P2P sterowana przez sytuacje. Architektura, metody formalne i zaawansowana analiza danych, red. Kozielski S., Małysiak B., Kasprowski P., Mrozek D., Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008, s. 85–94.

Bartoszek J., Brzykcy G., Mechanizmy deklaratywne w systemie P2P semantycznej integracji danych, in: Bazy danych nowe technologie. Architektura, metody formalne i zaawansowana analiza danych, red. Kozielski S., Małysiak B., Kasprowski P., Mrozek D., Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007, s. 81–90.


Publikacje w czasopismach z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

1. Bucholc K., Idzikowska E., Analysis of the influence of errors on software implementation of the AES block cipher. Polish Journal of Environmental Studies, vol 17, No. 4C, 2008, pp. 319−322.

2. Bucholc K., Chmiel K., Grocholewska-Czuryło A., Stokłosa J., PP-1 block cipher. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 16, No. 5B, 2007, 315−320.

Publikacje w innych zwartych wydawnictwach cyklicznych jednostek naukowych

3. Bucholc K.,Idzikowska E., Analysis of the Influence of Errors on the Encryption and Decryption in PP-1 Block Cipher, Studia z Automatyki i Informatyki, Tom 32, 17-22

4. Janicka-Lipska I., Bucholc K., Keystream Generation and Validation Based on the PP-1 Block Cipher, Studia z Automatyki i Informatyki, Tom 32, 2007 117-126.

5. Bucholc K., Sprzętowe wsparcie dla diagnostyki błędów w komputerowych systemach wbudowanych, Studia z Automatyki Tom 30, 2005, s. 31–36

Publikacje w zwartych recenzowanych wydawnictwach w j. angielskim cyklicznych konferencji międzynarodowych

6. Bucholc K., Idzikowska E., Analysis of the influence of errors on software implementation of the AES block cipher. 15th International Multiconference on Advanced Computer Systems, October 15−17, 2008, Międzyzdroje, Poland (płyta CD).

7. Idzikowska E., Bucholc K., Error detection schemes for CED in block ciphers. Proceedings of the Shanghai, China, December 17−20, 2008, Vol. 2, 22−27.

8. Bilski T., Bucholc K., Chmiel K., Gajewski T., Grocholewska-Czuryło A., Idzikowska E., Stokłosa J., Cryptographoc algorithms for efficient security of data flow i information systems. Vetulani Z. (ed.), Human Language Technologies as a Challange for Computer Scence and Linguistics, 3rd Language & Technology Conference, Proceedings, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2007, 554−555.

9. Bucholc K., Chmiel K., Grocholewska-Czuryło A., Stokłosa J., PP-1 block cipher. Proceedings of 14th International Multi-Conference on Advanced Computer Systems, ACS 2007, Szczecin, 2007 (płyta CD).

10. Idzikowska E., Bucholc K., Parity-based CED in symmetric block ciphers. Proceedings of Electronic Devices and Systems, IMAPS International Conference, 2007, 288−293.

11. Bucholc K., Idzikowska E., Multiple Error Detection in Block Ciphers, Proc. of Information Security and Cryptology Conference, Ankara, Turkey, December 13-14, 2007, 134−138.

12. Bucholc K., Idzikowska E., A Method of Multiple Error Detection in Substitution Blocks for Block Ciphers. J. Pejaś, I. El Fray, K. Saeed (eds.), 13th International Multi-Conference on Advanced Computer Systems, vol. I, Szczecin University of Technology, Szczecin, 2006, 257−264.

13. Bucholc K., A Method of Hardware Supported Program Profiling. Proc. of 13 th International Multi-Conference on Advanced Computer Systems, Międzyzdroje October 18-12, 2006, pp. 181−188.

14. Idzikowska E., Bucholc K., Parity-based Detection of Multiple Errors in S-boxes. M. Ganzaga, M. Paprzycki, J. Wachowicz, K. Węcel (eds.), Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology, Wisła, 2006, vol. I, 453−457 (CD, ISSN 1896-7094)

Publikacje naukowe w j. polskim w krajowym czasopiśmie recenzowanym

15. Bucholc K., Procesory wielowątkowe i wielordzeniowe, Zeszyt Naukowy WSKiZ nr 09/02/2003, str. 55-64.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. angielskim

16. Bucholc K., Idzikowska E., Multiple error detection in substitution blocks for block ciphers. J.Pejaś and K.Saeed (eds.), Advances in Information Processing and Protection, Springer, 2007, pp. 181−190.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. polskim

17. Bucholc K.: Komputerowe systemy wbudowane. – W: Era społeczeństwa informacyjnego, wyzwania, szanse, zagrożenia, Kleban J., Wieczerzycki W. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2005, 171-176

18. Bucholc K., Programy do automatycznego sprawdzania testów. Mitas A.W. (red.), Pedagogika i informatyka, Sosnowiec 2004, 61−65.

dr hab. inż. Krzysztof Chmiel

Publikacje w czasopismach z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

1. Chmiel K., Grocholewska-Czuryło A., Socha P., Stokłosa J., Scalable cipher for limited resources. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 17, No. 4C, 2008, pp. 371−377.

2. Chmiel K., Differential approximation of arithmetic sum function”. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 16, No. 5B, 2007, 299−303.

3. Bucholc K., Chmiel K., Grocholewska-Czuryło A., Stokłosa J., PP-1 block cipher. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 16, No. 5B, 2007, 315−320.

Publikacje w innych zwartych recenzowanych wydawnictwach w j. angielskim cyklicznych konferencji międzynarodowych

4. Grocholewska-Czuryło A., Chmiel K., Stokłosa J., Involutional block cipher for limited resources 2008 IEEE Global Telecommunications Conference, Computer and Communications Network Security Symposium, IEEE eXpress Conference Publishing, ISBN 978-1-4244-2324-8 (CD ROM), 1852−1856.

5. Chmiel K., Grocholewska-Czuryło A., Socha P., Stokłosa J., Scalable cipher for limited resources. 15th International Multiconference on Advanced Computer Systems, October 15−17, 2008, Międzyzdroje, Poland (płyta CD).

6. Bilski T., Bucholc K., Chmiel K., Gajewski T., Grocholewska-Czuryło A., Idzikowska E., Stokłosa J., Cryptographoc algorithms for efficient security of data flow i information systems. Vetulani Z. (ed.), Human Language Technologies as a Challange for Computer Scence and Linguistics, 3rd Language & Technology Conference, Proceedings, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2007, 554−555.

7. Bucholc K., Chmiel K., Grocholewska-Czuryło A., Stokłosa J., PP-1 block cipher. Proceedings of 14th International Multi-Conference on Advanced Computer Systems, ACS 2007, Szczecin, 2007 (płyta CD).

8. Chmiel K., Differential approximation of arithmetic sum function. Proceedings of 14th International Multi-Conference on Advanced Computer Systems, Szczecin, 2007 (płyta CD).

9. Chmiel K., Intermediate evaluation of DES-like cryptosystems. Proceedings of Military CIS Conference, MCC 2007, Bonn, Germany, Sept. 25-26, 2007 − płyta CD ISBN 978-3-934401-16-7 (stron 6)

10. Chmiel K., Intermediate Evaluation of Block Ciphers. J. Pejaś, I. El Fray, K. Saeed (eds.), 13th International Multi-Conference on Advanced Computer Systems, vol. I, Szczecin University of Technology, Szczecin, 2006, 331−341

11. Chmiel K., “Distribution of the Best Nonzero Differential and Linear Approximations of S-box Functions”, Proceedings of 7-th NATO Regional Conference on Military Communications and Information Systems 2005 (Zegrze, Oct. 4-5) WIŁ, pp. 283-289, Zegrze 2005.

12. Chmiel K., Computations of approximation tables for structures with selectors. Burakowski W., Bella L., 6th NATO Regional Conference on Military Communications and Information Systems 2004, Conference Proceedings, Zegrze, October 6−9, 269−273.

13. Chmiel K., Fast Computation of Approximation Tables. Proceedings of the 11th International Multi-Conference on Advanced Computer Systems ACS’2004 (Ełk, June 14−16); [w:] Saeed K., Masdorf R., Pejaś J., Hilmola O.P., Sosnowski Z., El-Fray I. (eds.), Computer Information Systems and Applications, vol. I, Białystok, 2004, 192−200.

Publikacje w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub polskim

14. Chmiel K., Distribution of the best nonzero differential and linear approximations of s-box functions. Journal of Telecommunications and Information Technology, 3/2006, 8−13.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. angielskim

15. Chmiel K., On Differential and Linear Approximation of S-box Functions, Saeed K. et al. (Eds) Image Analysis, Computer Graphics, Security Systems and Artificial Intelligence Applications, Springer, New York, 2006, 111−120.

16. Chmiel K., On intermediate evaluation of block ciphers. J. Pejaś, K. Saeed (eds.), Advances in Information Processing and Protection, Springer, New York, 2007, 251−261

17. Chmiel K., On differential and linear approximations of S-box functions. K. Saeed, J. Pejaś, R. Mosdorf (eds.), Biometrics, Computer Security Systems and Artificial Intelligence Applications, Springer, New York, 2006, 111−120.

18. Chmiel K., On Arithmetic Subtraction Linear Approximation, [W:] Pejaś J. Piegat A. (Eds) Enhanced Methods in Computer Security, Biometric and Artificial Intelligence Systems, Kluwer Academic Publishers, New York 2005, pp. 125−134.

19. Chmiel K., Differential and Linear Approximation of S-box Functions, [W:] Saeed K. et al. (Eds) Image Analysis, Computer Graphics, Security Systems and Artificial Intelligence Applications, vol.1, Białystok 2005, pp. 191−200.

20. Chmiel K., "Fast Computation of Approximation Tables", In Saeed K. Pejaś J. (Eds) Information Processing and Security Systems, Springer, New York 2005, pp. 125−134.

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w j. polskim lub innym niż angielski

21. Chmiel K., Grocholewska-Czuryło A., Molenda B., Socha P., Stokłosa J., Szymanski W., Ochrona danych i zabezpieczenia w systemach teleinformatycznych. Stokłosa J. (red.), Wydanie II poprawione, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005, stron 214.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. polskim

22. Chmiel K., Differentia and lineał approximation of S-box functions, [W:] Saeed K., Mosdorf R., Pejas J., Hilmola P. Sosnowski Z. (eds.), Image Analysis, Computer Graphics, Security Systems and Artificial Intelligence Applications, vol. I, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok, 2005, s. 191−200.

dr inż. Jolanta Cybulka
 

Cybulka J., Zastosowanie ontologii konstruktywnych deskrypcji i sytuacji c.DnS do zbudowania modelu konceptualnego systemu wspomagającego praccę dochodzeniowo-śledczą, w: Informatyczne narzędzia zarządzania wiedzą, red. R.P. Katarzyniak, W. Rekuć, Wyd. EXIT, Warszawa 2013, s.181-196.

Dutkiewicz J., Jedrzejek C, Cybulka J., Falkowski M., Knowledge-based Highly-specialized Terrorist Event Extraction, RuleML (2) 2013.

Bąk J., Cybulka J., Jędrzejek C., Ontological Modeling of a Class of Linked Economic Crimes. T. Computational Collective Intelligence 9: 98-123 (2013)

Jędrzejek C., Cybulka J., Bąk J., Towards Ontology of Fraudulent Disbursement, LNCS, Vo. 6682 , Springer 2011, pp 301-310.

Jędrzejek C., Bąk J., Falkowski M., Cybulka J., Nowak M., On the Detection and Analysis of VAT Carousel Crime, in: Frontiers in Artificial Intelligence Applications, vol. 235, IOS Press, 2011.

      Cybulka J., Fuel Crime Conceptualization through Specialization of Ontology for Investigation Management System, T. Computational Collective Intelligence II, 2010, LNCS Series, Vol.  6450, Springer,  pp. 123-146.

      Cybulka J., Applying the c.DnS Design Pattern to Obtain An Ontology for Investigation Management System, LNAI, Vol.5796 Springer 2009, pp.516-527.

     Pankowski T., Cybulka J., Meissner A., Reasoning About XML Schema Mappings in the Presence of Key Constraints and Value Dependencies, LNCS, Vol. 4524, Springer 2007, pp. 374-376.  

      Cybulka J., Martinek J., Semantic Roles as Slots in OIL Ontologies. Czasopismo Computers and the Humanities, 38 (2), 2004, Kluwer Academic Publ., s. 129-148.

 

Publikacje w zwartych wydawnictwach cyklicznych jednostek naukowych  

    Cybulka J., Martinek J., Conceptual Modeling of Knowledge in the System Supporting Investigations Against Economic Offenses, Studia z Automatyki i Informatyki, tom 33, s. 59–70, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań, 2008. 

    Cybulka J., Martinek J., Conceptual Modeling of Knowledge in the System Supporting Investigations Against Economic Offenses, Studia z Automatyki i Informatyki, tom 33, s. 59–70, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań, 2008.

Publikacje w zwartych recenzowanych wydawnictwach w j. ang. cyklicznych konferencji międzynarodowych

     Pankowski T., Cybulka J., Meissner A., XML Schema Mappings in the Presence of Key Constraints and Value Dependencies, w: Proceedings of the 1st Workshop on Emerging Research Opportunities for Web Data Management, CEUR Workshop Proceedings, http://CEUR-WS.org/Vol-229/, 1–15, Barcelona, 2007 (materiały elektroniczne w Internecie, http://CEUR-WS.org/Vol-229/, ISSN 1613-0073).

     Cybulka J., Martinek J., Jędrzejek C., Money Laundering Conceptual Modeling ‑ the Ontological Perspective, Computer Methods and Systems CMS’07, Kraków, 21-23 November 2007, pp. 349-354.

      Cybulka J., Towards the Homeland Security Topical Ontology ‑ a Core Layer Specification, W: Proceedings of 3rd Language and Technology Conference, October 5-7, 2007, Poznań, Poland Wydawnictwo Poznańskie, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pp.549-553.

     Cybulka J., Meissner A., Pankowski T., Schema- and Ontology-Based XML Data Exchange in Semantic E-Business Applications, Proceedings of 9th International Conference on Business Information Systems, Lecture Notes in Informatics, Vol. 85, Series of the Gesellschaft für Informatik, 2006, pp. 429-441.

     Cybulka J., Martinek J., Application Ontology Development ‑ A Case Study, 2nd Language and Technology Conference, L&TC’05, April 21-23, 2005, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie i Fundacja UAM, s. 240-244.

     Martinek J., Cybulka J., Dynamics of Legal Provisions and its Representation. 10th International Conference on Artificial Intelligence and Law, ICAIL’05, June 6-11, 2005, Bologna Italy, The ACM Press, New York, pp. 20-24.

     Martinek J., Cybulka J., A Knowledge Base representing Dynamics of Legal Provisions. Computer Methods and Systems CMS’05, 14-16 November 2005, Kraków, pp. 281-290.

Publikacje w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub polskim

     Jędrzejek C., Bąk J., Cybulka J., Martinek J., Aspekty narzędziowe w projekcie systemu do analizowania naruszeń prawa, Materiały XII Konferencji użytkowników i deweloperów ORACLE, Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle (PLOUG), str. 231-286.

     Cybulka J., OWL – język definiowania ontologii w semantycznej sieci WWW. Pro Dialog, 18, 2004, s. 71−81.

     Cybulka J., Zastosowanie ontologii dziedzinowych w semantycznej sieci WWW. Pro Dialog, 15, 2003, s. 41-54.

    Bąk J., Cybulka J., Metoda przyrostowego tworzenia bazy wiedzy na podstawie bazy danych, ontologii i wiedzy eksperta, Studia Informatica, vol. 30, no 2A (83), s. 169--185, 2009.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. angielskim

     Cybulka J., Martinek J., Handling the Dynamics of Norms – A Knowledge-Based Approach, Chapter 10 in: Knowledge-Driven Computing, Knowledge Engineering and Intelligent Computations, (Carlos Cotta, Simeon Reich, Robert Schaefer, Antoni Ligęza, Eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008, ss. 31-43.

     Cybulka J., Jędrzejek C., Martinek J., Police Investigation Management System Based on the Workflow Technology, Chapter in: Legal Knowledge and Information Systems, Frontiers Artificial Intelligence and Applications, vol. 189, IOS Press, Amsterdam, Berlin, Oxford, Tokyo, Washington DC, 2008, ss. 150-159.

    Cybulka J., Meissner A., Pankowski T., Semantics-driven XML Data Exchange within Web-serviced Business Applications, Chapter 26, w: Technologies for Business Imformation Systems, (Abramowicz W., Mayr H. eds.), Springer Verlag, Dordrecht Netherlands, 2007, pp. 299-311.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. polskim

     Cybulka J., Meissner A., Pankowski T., Zastosowanie ontologii w procesie odwzorowywania schematów i wymiany danych XML. W: Bazy Danych ‑ Nowe technologie. Archtektura, metody formalne i zaawanswana analiza danych, (red.): S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007, ss. 69-80.

     Cybulka J., Jankowska B., Nawrocki J. R., Automatyczne przetwarzanie tekstów. AWK, Lex i YACC, NAKOM, POznań, 2002.

    Cybulka J., Metoda tworzenia ontologii na potrzeby systemu wspomagającego prace dochodzeniowo-śledcze w sprawach przestępstw gospodarczych, w: Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej, red. J. Gołaczyński, rozdział VII, ss. 359-370, Wydawnictwo C.H. Beck, 2010.

mgr inż. Bogdan Fabiański

Rozdziały w monografii 

 1. Zawirski K., Nowopolski K., Wicher B., Janiszewski D., Fabiański B., Siembab K., “Gearless Pedaling Electric Driven Tricycle”, Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems Lecture Notes in Electrical Engineering Volume 324, pp 411-421, ISBN 978-3-319-11247-3, doi: 10.1007/978-3-319-11248-0_34, 2015

 2. Fabiański B., Wicher B.: Analiza struktur układu sterowania w systemie rozproszonym trójkołowego pojazdu elektrycznego, monografia Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, Wyd. Exit, ISBN 978-83-7837-040-6, 2014

 3. Fabiański B. , Zawirski K. Switched Reluctance Motor Drive Embedded Control System, Mechatronics: Recent Technological and Scientific Advances, pp 339-346, Springer, ISBN 978-3-319-02294-9, DOI: 10.1007/978-3-319-02294-9_43, 2014

 4. Fabiański B. Energetic Properties of a New, Iron Powder Based Switched Reluctance Motor Drive, Mechatronics: Recent Technological and Scientific Advances Mechatronics, pp 331-338, Springer, ISBN 978-3-319-02294-9 , doi: 10.1007/978-3-319-02294-9_42 , 2014

 5. Fabiański B., Powdered iron material based switched reluctance motor-drive performance comparison with conventional construction, Computer Application in Electrical Engineering ed. by R Nawrowski, Poznań University of Technology, Vol. 11, ISBN 978-83-7775-322-4, ISNN 1508-4248, s. 258 – 266., 2013

 6. Fabiański B. Switched reluctance motor drive control algorithms with single line position feedback signal usage and custom phase locked loop microcontroller implementation, Computer Applications in Electrical Engineering, pp. 166-171, ISSN 1508-4248, ISBN 978-83-7775-232-6, Poznan, 2012

 7. Fabiański B. IRp-6 industrial robot control panel. Computer Applications in Electrical Engineering, ISNN 1508-4248, Vol. 8., 2010

Artykuły w czasopismach:

 1. Fabiański B., Zawirski K., Simplified model of Switched Reluctance Motor for real-time calculations, Przegląd Elektrotchniczny, p. 19-23, ISSN 0033-2097, R. 92, NR 7/2016 doi:10.15199/48.2016.07.03, 2016

 2. Fabiański B., Wicher B.: Control system in electric tricycle focused on high dynamics of pedals load torque response, Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISSN 1897-0737, 2016

 3. Fabiański B., Nowopolski K., Wicher B.: Selected algorithms of MEMS accelerometers signal processing in burglary detector application , Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISSN 1897-0737, 2016

 4. Fabiański B., Nowopolski K., Wicher B.: The system of streaming and analysis of signals from MEMS accelerometers, PoznanUniversity of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISSN 1897-0737, 2016

 5. Fabiański B.: FPGA emulator of switched reluctance motor in a FIL structure, Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISSN 1897-0737, 2016

 6. Fabiański B., Sterownik Drukarki Trójwymiarowej z obsługą nowych technologii, Academic Journals, Electrical Engineering, Poznan University of Technology, 2014

 7. Fabiański B., New, three dimensional desktop printer control system based on STM32F4 microcontroller with extended interfaces, Computer Applications in Electrical Engineering, 2014

 8. Fabiański B., Janiszewski D., Nowopolski K., Siembab K., Wicher B., Zawirski K., Bielak C., “Electric drive and control of three-wheel bicycle without mechanical gear”, Przegląd Elektrotechniczny, R. 90 NR 6/2014, str. 17-22, ISSN 0033-2097, 2014

 9. Fabiański B. Napęd z silnikiem reluktancyjnym przełączalnym - porównanie parametrów pracy z konstrukcją konwencjonalną, Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, issue 75, pp. 63-70, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISSN 1897-0737, Poznań 2013

 10. Fabiański B. Embedded system of critical information management, Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, issue 76, pp. 143-150, ISSN 1897-0737, Poznań, 2013

 11. Fabiański B. Algorytm sterowania silnikiem reluktancyjnym przełączalnym w szerokim zakresie prędkości obrotowej z wykorzystaniem pojedynczego, binarnego sygnału czujnika położenia wału, Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, pp. 225-232, ISSN 1897-0737, Poznań 2012

 12. Fabiański B. Napęd silnika reluktancyjnego przełączalnego o podwyższonym bezpieczeństwie pracy i efektywności energetycznej, Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, pp. 101-108, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISSN 1897-0737, Poznań 2012

 13. Fabiański B. Topologia uniwersalnego, odpornego na uszkodzenia przekształtnika trójfazowego napędu prądu przemiennego, Studia z Automatyki i Informatyki, Tom 37, pp. 25-34, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ISSN 0867-3977, ISBN 978-83-7654-191-4, Poznań 2012

 14. Fabiański B. Konstrukcja i właściwości napędu z silnikiem reluktancyjnym przełączalnym z materiałów proszkowych, Studia z Automatyki i Informatyki, Tom 37, pp. 35-46, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ISSN 0867-3977, ISBN 978-83-7654-191-4, Poznań 2012

 15. Fabiański B., Synchronizacja fazowa silnika reluktancyjnego przełączalnego na podstawie asymetrycznego sygnału sprzężenia zwrotnego, Studia z Automatyki i Informatyki, Tom 36, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ss. 15-26, ISSN 0867-3977 ISBN 978-83-7654-161-7, Poznan, 2011

 16. Fabiański B., Analiza i realizacja algorytmu pomiaru prędkości obrotowej w układzie kompensacji wahań momentu obrotowego napędu hybrydowego, Studia z Automatyki i Informatyki, tom 35, pp. 17-32, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, PL ISSN 0867-3977, Poznań 2010

 17. Fabiański B., Napęd robota przemysłowego, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), Vol. 2, pp. 142-147, PL ISSN 0033-2097, 2010

 18. Fabiański B., Control and data acquisition systems based on .NET technology, Academic Journals, Electrical Engineering - Poznan University of Technology, ISSN 1897-0737, Poznan, 2010

Artykuły w recenzowanych materiałach konferencyjnych:

 1. Fabianski B., Wicher B.:, Model and analysis of pedals ergonomic load torque angular distribution in the pedaling-by-wire system, doi:978-1-5090-1866-6/16, p.1164-1169, Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 21st International Conference on, 29 Aug-01 Sept., 2016

 2. Fabianski B., Zawirski K.: On-line parameters adaptation of switched reluctnce motor nonlinear model, pp.126-126, Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits (EPNC'16), XXIV Symposium, ISBN 978-83-62712-04-05, June 28 - July 1, FINLAND, 2016 

 3. Fabianski B., Brock S., Gniadek M., Siembab K., Zawirski K.: Wybrane projekty badawcze z zakresu sterowania napędami elektrycznymi realizowane w Instytucie Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej, Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce, XV Sympozjum, p. 29–52, ISBN: 978-83-911058-2-5, Gliwice, 2016

 4. Fabiański B., Wicher B., Dynamic model and analysis of distributed control system algorithms of three wheel vehicle, 19th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics “MMAR 2014”, Międzyzdroje, 2014

 5. Fabiański B., Wicher B., Control algorithms in distributed system of three wheeled electric vehicle, 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika, Brno, 2014

 6. Fabiański B., Zawirski K., Simple, nonlinear model of 12/8 poles switched reluctance motor, EPNC, Pilzno, 2014

 7. Fabiański B., Janiszewski D., Nowopolski K., Siembab K., Wicher B., Zawirski K., Bielak C., Napęd elektryczny i sterowanie trójkołowego roweru bez przekładni mechanicznej, XI Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2013, Łódź, CD ISBN: 978-83-7283, 2013

 8. Zawirski K., Fabiański B., Janiszewski D., Nowopolski K., Siembab K., Wicher B. Rower trójkołowy z napędem elektrycznym bez przekładni mechanicznej, XI Konferencja WZEE Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki, Czarna 27-30 wrzesień 2013, CD, 2013

 9. Fabiański B. “Integracja systemów teleinformatycznych na przykładzie autorskiej platformy TechLink Bridge”, XV Sympozjum Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne, pp. 33-37, Wydawnictwo Oddziału Poznańskiego SEP, ISBN 978-83-932767-4-5, Poznań, 2012

 10. Fabiański B., “Przekształtnik napędu silnika reluktancyjnego przełączalnego”, X Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2011, Łódź, 16 18 listopada 2011, materiały na płycie CD ISBN: 978-83-7283-439-3, 2011

 11. Fabiański B., Panel sterowania robota przemysłowego Irp-6, XV Conference Computer Aplications in Electrical Engineering (ZkwE), Transactions on computer applications in electrical engineering, pp. 305-306, ISBN 978-83-89333-34-6, Poznań 2010

 12. Fabiański B., Zastosowanie technologii ASP.NET w układach sterowania I akwizycji danych, XV Conference Computer Aplications in Electrical Engineering (ZkwE), Transactions on computer applications in electrical engineering, pp. 297-298, ISBN 978-83-89333-34-6, Poznań 2010

 13. Fabiański B. Napęd robota przemysłowego, Materiały Konferencyjne Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym (SENE), Łódź, 2009

 14. Fabiański B. Interfejsy komunikacyjne w układzie sterowania robotem, Mat.konf.: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym (SENE), Łódź, 2009

dr inż. Andrzej Florek
Autorzy
Tytuł Wydawnictwo, miejsce i rok wydania
ISBN

1. Praca zbiorowa pod redakcją J. Sawickiego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej; Zbiór zadań z dynamiki i identyfikacji obiektów sterowani, skrypt Politechniki Poznańskiej nr 948/1980.

2. A. Florek, A. Kasiński, Wyznaczenie optymalnego sygnału sterującego elektromagnetycznym elementem z wykorzystaniem symulacji cyfrowej; Sympozjum Symulacji Procesów Dynamicznych SPD – I, Zakopane, 8-14 czerwiec, 1980.

3. W. Bajsert, A. Florek, J. Sawicki, Dynamiczne pomiary prędkości w układzie sterowania silnikiem wysokoprężnym; prace VIII Krajowej Konferencji Automatyki,, tom I, Szczecin, 1980, str. 830-835.

4. A. Florek, J. Sawicki The Use of Programmable Calculators in Simple Identification Procedures, Problems and Trends in Measurement and Instrumentation Education, IMEKO, Budapest, Hungary, September 29-October2, 1980, pp. 109-118.

5. A.Florek, W.Wróblewski, Wymiana danych pomiędzy układem mikroprocesorowym a cyfrowym urządzeniem sterującym, pracującym w kombinowanym układzie regulatora cyfrowego, Pomiary Automatyka Kontrola 3/1983, str. 87-89.

6. J.Sawicki, A.Florek, Z.Kryszewski, Technische realisierung eines Steurungsystem mit Mikroprozessor für einen Dieselmotor, 4 Wissenschaftliche Konferentz „Anlagenautomatisierung“, Leipzig,DDR, Mai 3-5, 1983, pp. 69-71.

7. A.Florek, The Digital Measurement and Control System Used in Diesel Engines,  Preprints 5th International Conference on Control Systems and Computer Science, Bucuresti, Romania, June 8-11, 1983, pp. 255-261.

8. W.Bajsert, A.Florek, J.Sawicki, Cyfrowy system sterowania silnikiem wysokoprężnym oraz opis wybranych bloków przetwarzania danych, IX Konferencja Naukowo-Techniczna, Poznań, 24-25 maj 1984.

9. W.Bajsert, A.Florek, Cyfrowy woltomierz wartości średniej oparty na woltomierzu V-544, Pomiary Automatyka Kontrola 7/1985, str. 178-179.

10. K.Chmiel, A.Florek, Kontroler pamięci dyskowej HCMD EC 5061 dla systemu mikrokomputerowego w oparciu o kontroler scalony WD 1010, V Konferencja Środowiskowa – Systemy i Sieci Komputerowe, Poznań, 3-4 grudzień, 1985.

11. J.Sawicki,A.Królikowski, A.Florek, Dynamika i identyfikacja obiektów sterowania – zbiór zadań, PWN Warszawa, 1986, 197 stron.

12. Praca zbiorowa pod redakcją M. Bieleckiego, Laboratorium podstaw automatyki, skrypt Politechniki Poznańskiej nr 1357/1987, str. 6-23.

13. A.Florek, K.Kozłowski, W.Wróblewski, Korelator cyfrowy do pomiaru przekaźnikowej funkcji autokorelacji, I Krajowa Konferencja Naukowa Mikrokomputery w Dydaktyce Fizyki MIKROFIZ, Warszawa, 10-12 wrzesień, 1987, str. 116-126.

14. K.Kozłowski, W.Bajsert, A.Florek, W.Wróblewski, Przykład sprzęgnięcia mikrokomputera z aparaturą pomiarową stosowaną w fizyce eksperymentalnej, I Krajowa Konferencja Naukowa Mikrokomputery w Dydaktyce Fizyki MIKROFIZ, Warszawa, 10-12 wrzesień, 1987, str. 72-82.

15. A.Florek, A.Kasiński, M.Pinczak, An Example in Coupling CAMAC  and MULTIBUS Distributed Intelligent Systems, Preprints of the Symposium IFAC Low Cost Automation LCA’89, Milan, Italy, November 8-10, 1989, vol. 2, pp. F115-119.

16. A.Florek, A.Hańczak, K.Kozłowski, W.Wróblewski, Microprocessor Based Digital Correlator,  Preprints of the Symposium IFAC Low Cost Automation, LCA’89, Milan, Italy, November 8-10, 1989, vol. 2, pp. F125-130.

17. A.Florek, A.Hańczak, A.Nowak, T.Piaścik, Zastosowanie systemu wizyjnego do wyznaczania parametrów geometrycznych półtusz wieprzowych, Proceedings of the GKPO’90, Kazimierz Dolny, 21-24 maj, 1990, str. 256-260.

18. A.Florek, A.Hańczak, K.Kozłowski, W.Wróblewski, Personal computer-controlled digital correlator, Journal of Microcomputer Applications (1991) 14, pp. 27-37.

19. A.Nowak, A.Florek, T.Piaścik, Computer Vision System Applied to Meat Classification, IEE 4th International Conference on Image Processing and its Applications, Maastricht, Nederland, April, 7-9, 1992.

20. A.Florek, K.Kozłowski, W.Wróblewski, J.Gapiński, Computer-controlled digital correlater and its application in experimental physics, Microprocessors&Microsystems, vol. 16, issue 4, Elsevier Science Publishers B. V. Amsterdam, Nederland, May, 1992, pp. 171-176.

21. A.Nowak, A.Florek, T.Piaścik, Edge Tracing in a priori Known Direction, Second European Conference on ComputerVision ECCV 92, Lecture Notes in Computer Sciences vol. 588, Springer Verlag London, 1992, pp. 38-42.

22. A.Nowak, A.Florek, T.Piaścik, Śledzenie krawędzi w założonym kierunku, Materiały II Konferencji GKPO’92, Machine Graphics & Vision, vol. 1 (1992), nos.1/2, str. 322-330.

23. A.Florek, T.Piaścik, Wykorzystanie sygnatur do rozpoznawania obiektów, Postępy Robotyki – Sterowanie robotów z percepcją otoczenia, praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Tchonia, WKŁ, Warszawa, 2005, str. 29-36.

24. M.Król, A.Florek, Comparision of Statistical Classifiers as Applied to the Face recognition System Based on Active Shape Models, Proceedings of the 4th  International Conference on Computer Recognition Systems CORES’05, Advances in Soft Computing, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005, pp. 791-797.

25. A.Florek, T.Piaścik, Zastosowanie zmodyfikowanej sygnatury kształtu do klasyfikacji obiektów, Postępy robotyki – Sterowanie - percepcja i komunikacja, praca zbiorowa pod redakcją K.Tchonia, WKŁ, Warszawa, 2006, str. 349 – 360.

26. A.Florek, T.Piaścik, Efficient object description and recognition based on shape signature, ICCVG, Machine Graphics and Vision, vol. 15, no. 3/4, 2006, pp. 373-380.

27. A.Florek, T.Piaścik, Modified distance signature as an enhancive descriptor of complex planar shapes, Proceedings of VISAPP 2007 – Second International Conference on Computer Vision and Applications, vol. IU/MTSV, Barecelona, Spain, March 8-11, 2007, pp. 225-230.

28. A.Florek, M.Król, Classifier Selection for Face Recognition Algorithm Based on Active Shape Model, Proceedings of the Third International Conference on Computer Vision Theory and Applications, vol. 2, Funchal-Madeira, Portugal, January 22-25, 2008, pp. 276-281.

29. A.Kasiński, A.Florek, A.Schmidt, The PUT face database, Image Processing&Communications, vol. 13 (3-4), pp. 59-64, 2008.

30. A.Florek, M.Król, Classifier Sensitivity for Boundary Case Testing Set in the Face Recognition Algorithm Based on the Active Shape Model,  Proceedings of the Fourth International Conference on Computer Vision Theory and Applications, vol. 2, Lisboa, Portugal, February 5-8, 2009, pp 281-287.

31. M.Król, A. Florek, Two-Stage Data Reduction for a SVM Classifier in a Face Recognition Algorithm Based on the Active Shape Model, Advances in  Intelligent and Soft Computing - Computer Recognition Systems 4, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011, pp. 647-656.

32. A.Florek, P.Mazurkiewicz, Sygnały i systemy dynamiczne – interpretacje, przykłady zadania, WPP, 2013, ISBN 978-83-7775-244-9, 158 stron.

33. A.Florek, P.Mazurkiewicz, Sygnały i systemy dynamiczne – interpretacje, przykłady zadania, Wydanie IIWPP, 2015, ISBN 978-83-7775-360-6, 158 stron.

 


     
       
       
mgr inż. Michał Fularz
http://giernacki.put.poznan.pl
dr inż. Beata Jankowska

 

 

Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej

 

1. Jankowska B., Using semantic data integration to create reliable rule-based systems with uncertainty, Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 24, 2011, pp. 1499-1509. 

2. Jankowska B., Specificity and Methods of Medical Data Integration, in: Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, No 2A, 2008, pp. 24-28. 

3. Jankowska B., How to Secure a High Quality Knowledge Base in a Rule-based System with Uncertainty?, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, vol.16, no.2, 2006, pp.251-262.

4. Jankowska B., Yet another object-oriented data model and its applications, in: Control and Cybernetics, vol.32, No.1, Warszawa, 2003, pp.175-195.

 

Publikacje w zwartych wydawnictwach cyklicznych jednostek naukowych

 

5. Jankowska B., Truth Maintenance in an Expert System with Uncertainty, Schedae Informaticae (14), 2005, pp. 61-74.

 

Publikacje w zwartych recenzowanych wydawnictwach w j. ang. cyklicznych konferencji międzynarodowych

  

6. Jankowska B., Szymkowiak M., Algorithm for Designing Production Rules from Data Stored in Registers of Clinical Trials, in: Proc. of the 7th Conf. On Computer Methods and Systems (AGH + Uniw. Jagielloński), Kraków 2009.

7. Szymkowiak M., Jankowska B., Zwierzyński K., Analysis of Effectiveness of Medical Data Transfer over P2P Network, in: Proc. of the International Conf. on Computers in Medical Activity, (E. Kącki, et al.. ed.), Łódź 2007, pp. 93 – 94 (extended abstract).

8. Szymkowiak M., Jankowska B., Zwierzyński K., Designing of medical Rule-Based Systems from Heterogenous Data, in: Proc. of the 6th Conf. On Computer Methods and Systems (AGH + Uniw. Jagielloński), Kraków 2007, pp. 53 – 58.

9. Jankowska B., On Efficient Methods of Medical Data Integration, in: Proc. of the 12th Int. Conf. on System Modelling and Control (Politechnika Łódzka), Zakopane 2007 (CD-ROM, ISBN 978-83909816-2-8), pp. 1-8.

10. Jankowska B., Szymkowiak M., Knowledge Acquisition for Medical Expert Systems, in: Proc. of the 5th Conference on Computer Methods and Systems, vol.1, Kraków, 2005, pp. 319-328.


Publikacje w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub polskim

 

11. Jankowska B., Szymkowiak M., Machine Ranking of 2-Uncertain Rules Acquired from Real Data, Transactions on Computational Collective Intelligence XI, LNCS 8065, 2013, pp. 198-222.

12. Jankowska B., Evidence-based model for 2-uncertain rules and inexact reasoning, Journal of Medical Informatics & Technologies, vol. 20, 2012, pp. 39-48. 

13. Jankowska B., Szymkowiak M., Designing Medical Production Rules from Semantically Integrated Data, Journal of Medical Informatics & Technologies, vol. 14, 2010, pp. 95-102. 

14. Szymkowiak M., Jankowska B., Reliability of Medical Production Rules Obtained by means of Aggregate Data Mining, Journal of Medical Informatics & Technologies, vol. 14, 2010, pp. 103-110.

15. Jankowska B., Medical Data Integration - an Algebraic Approach, in: Journal of Medical Informatics and Technologies, vol.12, 2008, pp. 241-247. 

16. Jankowska B.M., Fast Reasoning in a Rule-based System with Uncertainty, Foundations of Computing and Decision Sciences, vol. 31, no.3-4, 2006, pp. 243-262.


Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. angielskim

  

17. Jankowska B., Szymkowiak M.: On Ranking Production Rules for Rule-Based Systems with Uncertainty, in: Computational Collective Evidence. Technologies and Applications,  LNAI, vol. 6922, 2011, pp. 546-556.

18. Jankowska B.Semantic Data Integration in the Domain of Medicine, in: Studies in Computational Intelligence: New Challenges in Computational Collective Intelligence, vol. 244, (Nguyen N.T., Katarzyniak R.P., Janiak A., Eds.), Spinger-Verlag, Berlin/Heidelberg, 2009, pp.119-131.

19. Szymkowiak., Jankowska B. Discovering Medical Knowledge from data in Patients' Files, in: Semantic Web, Social Networks, and Multiagent Systems, LNAI, vol. 5796, Springer Verlag, 2009, pp.128-139. 

20. Jankowska B.M.Zwierzyński K.T., Szymkowiak M., Cost-Effectiveness Analysis of Transferring Medical Data over P2P Network, in: Advances in Soft Computing. Computers in Medical Activity, vol. 65, (Kącki E., Rudnicki M., Stempczyńska J., Eds.), Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg, 2009, pp. 201-210.

21. Jankowska B., Szymkowiak M. How to Acquire and Structuralize Knowledge for Medical Rule-Based Systems? In: Knowledge-Driven Computing. Knowledge Engineering and Intelligent Computations, vol.102, (Cotta C., Schaefer R., Ligęza A.., Eds.), Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg, 2008, pp.99-116.

22. Jankowska B., How to Speed Up Reasoning in a System with Uncertainty?, in: Innovations in Applied Artificial Intelligence, LNAI, vol. 3029, Springer Verlag 2004, pp. 817-826.

 

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim

 

23. Jankowska B., Integrowanie danych medycznych przy użyciu kraty w sensie algebraicznym. W: Informatyczne Systemy Zarządzania Wiedzą, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2013, str. 137 - 157. 

24. Cybulka J., Jankowska B., Nawrocki J., Automatyczne przetwarzanie tekstów. AWK, Lex i YACC, NAKOM, Poznań, 2002.


prof. dr hab. inż. Czesław Jędrzejek

Publikacje w czasopismach z listy Filadelfijskiego

1. Falkowski M., Jędrzejek Cz., Construction and querying of relational schema for ontology instances data, 7th International Conference on Ontologies, DataBases, and Applications of Semantics (ODBASE 2008), November 11 - 13, 2008, Monterrey, Mexico, Lecture Notes in Computer Science, 5333, p. 36-37, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2008

Publikacje w zwartych wydawnictwach cyklicznych jednostek naukowych

2. Falkowski M., Jędrzejek Cz., Konstruowanie i odpytywanie schematów relacyjnych dla danych o instan­cjach ontologii, Studia z Automatyki i Informatyki, tom 33, str. 71–84, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań, 2008.

3. Bąk J., Jędrzejek Cz., Querying relational databases using ontology, rules and Jess reasoning engine, Studia z Auto­ma­tyki i Informatyki, tom 33, 2008, str. 25-44.

4. Falkowski M., Jędrzejek Cz., Konstruowanie i odpytywanie schematów relacyjnych dla danych o instan­cjach ontologii, Studia z Automatyki i Informatyki, tom 33, str. 71–84, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań, 2008.

5. Bąk J., Jędrzejek Cz., Querying relational databases using ontology, rules and Jess reasoning engine, Studia z Automatyki i Informatyki, tom 33, 2008, str. 25-44.

6. Falkowski M., Jędrzejek Cz., An efficient SQL-based querying method to RDF schemata, W: (Gorawski M., Wrembel R. red.), Technologie przetwarzania danych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2007, p. 162-173.

7. Falkowski M., Jędrzejek Cz., Efficiency of SQL-based querying method to RDF schemata, Studia z Automatyki i Informatyki, tom 32, str. 39-50, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań, 2007

8. Falkowski M., Bąk J., Jędrzejek Cz., Języki zapytań do semantycznych baz danych a wnioskowanie, Studia z Automatyki i Informatyki, tom 31, str. 49-62, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań, 2006

Publikacje w zwartych recenzowanych wydawnictwach w j. ang. cyklicznych konferencji międzynarodowych

9. Jedrzejek Cz., Smolenski M., Satcom Benefit and Cost Analysis from Econometric and Fire Simulation Model, 26th International Communications Satellite Systems Conference (ICSSC), 10 - 12 June 2008, San Diego, CA electronic paper, Paper Number : AIAA-2008-5454 Session : ICSSC-16

10. Cybulka J., Martinek J., Jędrzejek Cz., Money Laundering Conceptual Modeling ‑ the Ontological Perspective, Computer Methods and Systems CMS’07, Kraków, 21-23 November 2007, pp. 349-354.

11. Jędrzejek Cz., Bąk J., Falkowski M., Martinek J., Ryś A , A tool supporting investigation procedures by means of automatic reasoning, w: Proceedings of 3rd Language and Technology Conference, October 5-7, 2007, Poznań, Poland, str. 565-566.

12. Martinek J., Jędrzejek Cz., On the Modelling of Money Laundering Techniques as Courses of Events, W: Proceedings of 3rd Language and Technology Conference, October 5-7, 2007, Poznań, Poland, pp. 544-548.

13. Ryś A, Jędrzejek Cz., Figaj A., Fontes F., Schmoll C., General accounting architecture within the A4C subsystem and its preliminary implementation in IST Daidalos project" , 15th IST Mobile & Wireless Communications Summit, June 2006 Myconos

14. Ponce de Leon M., Cleary F. , Garcia M. , Sobrino A. , Romero A., Roddy M., Ryan P., Jędrzejek Cz., Large scale interoperability, integrating the DAIDALOS project, Int. Conf. eChallenges 2006, October Barcelona, Exploiting the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies, Paul Cunningham and Miriam Cunningham (Eds), IOS Press, 2006 Amsterdam, ISBN: 1-58603-682-3, ss. 25-27.

15. Ryś A., Jedrzejek Cz., Figaj A., Use case maps as an extension of UML for system integration and verification Workshop on Architecture-Centric Evolution, Workshop on Architecture-Centric Evolution (ACE 2005), 25-29th July 2005, Glasgow, UK http://wi.wu-wien.ac.at/~uzdun/ACE2005/

16. Jędrzejek Cz., Innovation Strategies at Centre of Excellence in telematics at Poznan University of technology, Proceedings International Conference on Technology Policy and Innovation, Lodz, 6-8 July 2005 pp 123-129.

Publikacje w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub polskim

17. Bąk J., Jędrzejek Cz., Biblioteka SDL - narzędzie semantycznego przetwarzania danych relacyjnych, XIV Konferencja PLOUG, Szczyrk 14-17 października 2008, Wyd.: Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, Materiały konferencyjne, str. 71-87

18. Rusin M., Jędrzejek Cz., Szpryngiel P., Model biznesowy i implementacja w technologii SOA systemu logistycznego wspomagającego transport i obsługę klientów w przemyśle meblarskim, XIV Konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE (PLOUG 2008), 14-17.X.2008, Szczyrk, Wyd.: Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, Materiały konferencyjne, str. 251-264,

19. Jędrzejek Cz., Fakty i mity usług sieciowych , XIV Konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE (PLOUG 2008), 14-17.X.2008, Szczyrk, Wyd.: Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, Materiały konferencyjne, str. 129-136

20. Falkowski M., Jędrzejek Cz., Budowanie schematów relacyjnych dla danych OWL z wykorzystaniem silników wnioskujących, Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle (PLOUG), str. 302-312 (materiały na CD i w Internecie http://www.ploug.org.pl).

21. Bąk J., Jędrzejek Cz., Wnioskowanie hybrydowe w relacyjnej bazie danych, wykorzystujące ontologię OWL wzbogaconą regułami języka SWRL, Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle (PLOUG), str. 286-300 (materiały na CD i w Internecie http://www.ploug.org.pl).

22. Jędrzejek Cz., Martinek J., Ryś A., Modelowanie rzeczywistości ekonomiczno-prawnej, Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle (PLOUG), str. 186-198 (materiały na CD i w Internecie http://www.ploug.org.pl).

23. Jędrzejek Cz., Figaj A., Analiza procesu integracji w projekcie IST DAIDALOS, XII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki – KSTiT 2006, Bydgoszcz, 13-15.09.2006, str.1-13.

24. Jędrzejek Cz., Założenia projektu TANGO IP, XII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki – KSTiT 2006, Bydgoszcz, 13-15.09, 2006. str.1-6.

25. Jędrzejek Cz., Bąk J., Cybulka J., Martinek J., Aspekty narzędziowe w projekcie systemu do analizowania naruszeń prawa, Materiały XII Konferencji użytkowników i deweloperów ORACLE, Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle (PLOUG), str. 231-286.

Publikacje naukowe w j. polskim w krajowym czasopiśmie recenzowanym

26. Jędrzejek Cz., Figaj A., Ryś A., Szwabe A., Modelowanie w zintegrowanym projekcie DAIDALOS, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, 2005, tom B, Bydgoszcz 2005, s.11-22.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. angielskim

27. Cybulka J., Jędrzejek C., Martinek J., Police Investigation Management System Based on the Workflow Technology, Chapter in: Legal Knowledge and Information Systems, Frontiers Artificial Intelligence and Applications, vol. 189, IOS Press, Amsterdam, Berlin, Oxford, Tokyo, Washington DC, 2008, ss. 150-159.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. polskim

28. Bąk J., Jędrzejek Cz., Wnioskowanie hybrydowe w relacyjnej bazie danych wykorzystujące podejście semantyczne, Bazy Danych – Rozwój Metod i Technologii, (Stanisław Kozielski, Bożena Małysiak, Paweł Kasprowski, Dariusz Mrozek red.), BDAS 2008, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008, Rozdział 27, str. 333-348

29. Jędrzejek Cz., Semantyczny opis danych finansowych. – W: Nowoczesna administracja skarbowa. T.3. Pod red. Z. Gilowskiej [i in.]. Warszawa: Min. Finansów, 2007. s. 237-240.

30. Jędrzejek Cz., Logiczna i informatyczna semantyczna reprezentacja danych finansowych. – W: Przyjazna administracja skarbowa. T.2. Pod red. Z. Gilowskiej [i in.]. Warszawa: Min. Finansów, 2007. s. 54-67.

31. Jędrzejek Cz., Pankowski T., Nowe tendencje w rozwoju systemów informatycznych i sugestie pod adresem twórców systemu SYRIUSZ, Rozdz 2 w: Informatyka w usługach społecznych. Realizacja SI Syriusz (Z. Olejniczak, J. S. Nowak, red.), Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa, 2005, ss. 99-132.

32. Jędrzejek Cz.: Ewolucja architektury – implikacje dla systemów bazodanowych. – W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie. XI Konferencja PLOUG Zakopane, Kościelisko 2005,
s. 124-134. Materiały w wersji elektronicznej:
http://www.ploug.org.pl/konf_05/materialy/pdf/08.pdf

dr inż. Piotr Kaczmarek

Czasopisma Kaczmarek Piotr, Celichowski Jan, Drzymała-Celichowska Hanna, Kasiński Andrzej. The image of motor units architecture in the mechanomyographic signal during the single motor unit contraction. In vivo and simulation study. J. Electromyography and Kinesiology. (in press) Kaczmarek Piotr, Celichowski Jan, Kasiński Andrzej. Experimentally verified model of mechanomyograms recorded during single motor unit contractions. J. Electromyography and Kinesiology. - 2005, Vol. 15, s. 617-630 Huber Juliusz, Lisiński Przemysław, Kasiński Andrzej, Warzecha Dorota, Kaczmarek Monika, Kaczmarek Piotr, Mazurkiewicz Piotr, Ponulak Filip, Wojtysiak Magdalena, Wiertel-Krawczuk Agnieszka. Zabiegi elektrostymulacji nadkręgosłupowej i obwodowej u chorych z dysfunkcją narządu ruchu. Nowiny Lekarskie. - 2005, Vol. 74, No 5, s. 587-593 Kaczmarek Piotr, Kasiński Andrzej. Zintegrowane symulatory chodu w zastosowaniu do syntezy algorytm

dr inż. Adam Meissner

 

 

Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej

 

1.       Meissner A., A Simple Parallel Reasoning System for the ALC Description Logic, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 5796, Springer 2009, pp. 413-424.

 

2.       Meissner A., Niwińska M., Zwierzyński K.T., Computing the Irregularity Strength of Connected Graphs by Parallel Constraint Solving in the Mozart System, Parallel Processing and Applied Mathematics, (PPAM 2007), 7th International Conference, Gdańsk, Poland, September 9 -12, 2007, Revised Selected Papers, Lecture Notes in Computer Science 4967, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008, pp. 1096-1103.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       Meissner A., Introducing Parallel Computations to a PTTP - Based First-Order Reasoning Process in the Oz Language, , in: John Darzantas [et al.] (Eds.), Artificial Intelligence: Theories, Models and Applications. Lecture Notes in Artificial Intelligence 5138, Springer 2008, s.359-364.

4.       Pankowski T., Cybulka J., Meissner A., Reasoning About XML Schema Mappings in the Presence of Key Constraints and Value Dependencies, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4524, Springer 2007, pp. 374-376.

5.       Meissner A., Zwierzyński K.T., Vertex-magic total labeling of a Graph by Distributed Constraint Solving in the Mozart System, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3911, Springer 2006, pp. 952-959.

 

Publikacje w zwartych wydawnictwach cyklicznych jednostek naukowych

 

6.       Meissner A., Zrównoleglanie obliczeń w prostym systemie wnioskującym, Studia z Automatyki i Informatyki, tom 31, str. 63 – 78, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań, 2006.

7.       Meissner A., System automatycznej dedukcji dla logiki deskrypcyjnej z językiem ALCN. Studia z Automatyki i Informatyki, tom 28/29, Wyd. PTPN, Poznań, 2004, s. 91-110.

8.       Meissner A., Automatyczne wnioskowanie w wybranych logikach deskrypcyjnych, Pro Dialog, 18, 2004, 83−95.

 

Publikacje w zwartych recenzowanych wydawnictwach w j. ang. cyklicznych konferencji międzynarodowych

 

9.       Meissner A., A Simple Tableau-based Parallel Reasoning System for First-Order Logic, w: Proceedings of CMS’07, ONT, Kraków, 2007, pp. 47-52.

10.   Pankowski T., Cybulka J., Meissner A., XML Schema Mappings in the Presence of Key Constraints and Value Dependencies, w: Proceedings of the 1st Workshop on Emerging Research Opportunities for Web Data Management, CEUR Workshop Proceedings, http://CEUR-WS.org/Vol-229/, 1–15, Barcelona, 2007 (materiały elektroniczne w Internecie, http://CEUR-WS.org/Vol-229/, ISSN 1613-0073).

11.   Meissner A., Niwińska M.A., Zwierzyński K.T., Computing an irregularity strength of selected graphs, Proceedings of 5th Cracow Conference on Graph Theory, Electronic Notes in Discrete Mathematics 24 (2006), pp. 137-144, Elsevier, 2006.

12.   Cybulka J., Meissner A., Pankowski T., Schema- and Ontology-Based XML Data Exchange in Semantic E-Business Applications, Proceedings of 9th International Conference on Business Information Systems, Lecture Notes in Informatics, Vol. 85, Series of the Gesellschaft für Informatik, 2006, pp. 429-441.

13.   Brzykcy G., Meissner A., A parallelization of an inference process for Description Logics with ALC language. Proceedings of the 5th Conference on Computer Methods and Systems, vol.1, Kraków, 2005, s. 271-280.

14.   Meissner A., A Prolog-based Inference System for Description Logic. XII Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne", Łódź, 2004, s. 453-460.

 

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. angielskim

 

15.   Meissner A., Brzykcy G., A Parallel Deduction for Description Logics with ALC Language, in: Knowledge-Driven Computing, (Cotta C., Reich S., Schaefer R., Ligęza A. eds.), Studies in Computational Intelligence, Vol. 102, Springer 2008, pp.149-164.

16.   Cybulka J., Meissner A., Pankowski T., Semantics-driven XML Data Exchange within Web-serviced

17.   Business Applications, Chapter 26, w: Technologies for Business Imformation Systems, (Abramowicz W., Mayr H. eds.), Springer Verlag, Dordrecht Netherlands, 2007, pp. 299-311.

 

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. polskim

 

18.   Cybulka J., Meissner A., Pankowski T., Zastosowanie ontologii w procesie odwzorowywania schematów i wymiany danych XML. W: Bazy Danych Nowe technologie. Archtektura, metody formalne i zaawanswana analiza danych, (red.): S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007, ss. 69-80.

 

 

Szwabe A., Misiorek P., Walkowiak P.: “Reflective Relational Learning for Ontology Alignment”, Proc. of Distributed Computing and Artificial Intelligence 2012,  Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 151, Springer-Verlag Berlin / Heidelberg, March, 2012.

Szwabe A., Misiorek P., Urbański M., Juraschek F., Guenes M.: „Multi-path OLSR Performance Analysis in a Large Testbed Environment”, In L. Bononi et al. (Eds.): ICDCN 2012, Lecture Notes of Computer Science, Vol. 7129, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012,  pp. 488–501.

Nowak A., Walkowiak P., Szwabe A., Misiorek P.: „wnPUT Testbed Experimentation Framework”, In L. Bononi et al. (Eds.): ICDCN 2012, Lecture Notes of Computer Science, Vol. 7129, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012, pp. 367-381.

Szwabe A., Ciesielczyk M., Misiorek P., “Long-tail recommendation based on reflective indexing”, in: Wang, D., Reynolds, M. (eds.): AI 2011: Advances in Artificial Intelligence, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2011, Volume 7106,  Springer-Verlag Berlin / Heidelberg, pp. 142- 151.

Szwabe A., Misiorek P., Urbanski M., Baccelli E.: OLSRv2 Backpressure Traffic Engineering Extension. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-szwabe-manet-backpressure-olsrv2/, IETF, 2011.

Szwabe A., Misiorek P., Walkowiak P., “Delay-Aware NUM system for wireless multi-hop networks”. In Proc. of  17th IEEE European Wireless 2011, EW2011, Vienna, Austria, April 27-29, 2011, pp. 530–537.

Szwabe A., Misiorek P., Walkowiak P., “IMS-Based performance analysis of a MANET controlled by the Delay-Aware NUM system”. In Proc. of the 20th IEEE Wireless and Optical Communications Conference, WOCC 2011,  Newark, New Jersey, USA, April 15-16, 2011, pp. 123-128.

Szwabe A., Misiorek P., Nowak A., and Marchwicki J. “Implementation of backpressure-based routing integrated with max-weight scheduling in a wireless multi-hop network”. In Proceedings of 2010 IEEE 35th Local Computer Networks Conference, pp. 983 –988, Oct. 2010.

Szwabe A., Misiorek P., Walkowiak P.: “DANUM system for single-hop wireless mesh networks”. In Proceedings of 2010 International Conference on Future Information Technology (ICFIT 2010), volume 1, pp. 365–369, Changsha, China, December 2010. IEEE Press.

Szwabe A., Misiorek P.: “Integration of Multi-path Optimized Link State Protocol with Max-Weight Scheduling”. In Proceedings of IEEE International Conference on Information and Multimedia Technology (ICIMT 2009), pp. 458-462, Jeju Island, South Korea, 2009.


dr inż. Michał Nowicki

Publikacje w czasopismach z listy Filadelfijskiego

1. Pankowski T., Query propagation in a P2P data integration system in the presence of schema constraints, 1st International Conference on Data Management in Grid and P2P Systems (DEXA/Globe'2008), September 3, 2008, Turin, Italy, Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Computer Science 5187, 2008, pp. 46-57.

2. Pankowski T., Reconciling inconsistent data in probabilistic XML data integration, 25th British National Conference on Databases (BNCOD) 2008, Cardiff, 7th – 10th July 2008, Lecture Notes in Computer Science 5071, 2008, pp. 75-86.

3. Brzykcy G., Bartoszek J., Pankowski T., Semantic Data Integration in P2P Environment Using Schema Mappings and Agent Technology, in: Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications. Lecture Notes in Artificial Intelligence 4496, Springer 2007, s. 385–394.

4. Pankowski T., Cybulka J., Meissner A., Reasoning About XML Schema Mappings in the Presence of Key Constraints and Value Dependencies, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4524, Springer 2007, pp. 374-376.

5. Pankowski T., Management of Executable Schema Mappings for XML Data Exchange, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4254, Springer 2006, pp. 264-277.

6. Pankowski T.: Specifying Schema Mappings for Query Reformulation in Data Integration Systems, Lecture Notes in Computer Science 3528, Springer Verlag, 2005, pp. 361-366.

7. Pankowski T.: Processing XPath expressions in relational databases, Lecture Notes in Computer Science, vol. 2932, Springer Verlag, 2004, pp. 265-276.

8. Pankowski T.: A high-level language for specifying XML data transformations, Lecture Notes in Computer Science, vol. 3255, Springer Verlag, 2004, pp. 159-172.

Publikacje w zwartych wydawnictwach cyklicznych jednostek naukowych

9. Pankowski T., Integracja danych naukowych – modele i techniki (referat plenarny), V Krajowa Konferencja Naukowa, INFOBAZY 2008 Systemy-Aplikacje-Usługi, 15 - 17 października 2008, Sopot, Polska Akademia Nauk, 2008, s. 16-21.

10. Piłka T., Pankowski T., Wykrywanie duplikatów w danych XML, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, tom 16, Technologie Informacyjne, 2008, s. 237-242.

11. Marciniak J., Pankowski T., Metoda automatycznej transformacji i scalania danych XML, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, tom 16, Technologie Informacyjne, 2008, s. 231-236.

12. Pankowski T., Integracja danych naukowych – modele i techniki (referat plenarny), V Krajowa Konferencja Naukowa, INFOBAZY 2008 Systemy-Aplikacje-Usługi, 15 - 17 października 2008, Sopot, Polska Akademia Nauk, 2008, s. 16-21.

13. Piłka T., Pankowski T., Wykrywanie duplikatów w danych XML, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, tom 16, Technologie Informacyjne, 2008, s. 237-242.

14. Marciniak J., Pankowski T., Metoda automatycznej transformacji i scalania danych XML, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, tom 16, Technologie Informacyjne, 2008, s. 231-236.

15. Pankowski T., Piłka T., Marciniak J., Mapowanie schematów i reformułowanie zapytań w systemie semantycznej integracji danych, W: (Gorawski M., Wrembel R. red.), Technologie przetwarzania danych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2007.

16. Pankowski T., Odwzorowania schematów i reformułowanie zapytań w bazach danych P2P, Technologie Przetwarzania danych, (T. Morzy, H. Rybiński, red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2005, ss. 326-338.

Publikacje w zwartych recenzowanych wydawnictwach w j. ang. cyklicznych konferencji międzynarodowych

17. Brzykcy G., Bartoszek J., Pankowski T., Schema Mappings and Agents' Actions in P2P Data Integration System, Journal of Universal Computer Science, Vol. 14, No. 7, 2008, pp. 1048-1060.

18. Pankowski T., T. Piłka, Dealing with redundancies and dependencies in normalization of XML data, Proc. International Multiconference on Computer Science and Information Technology (PITA - Principles of Information Technology and Applications), October 20–22, 2008. Wisła, Poland, pp. 543 – 550.

19. Pankowski T., XML data integration in peer-to-peer data managements systems, 4th International Conference on Web Information Systems and Technologies (WebIST 2008), Vol. 1, Funchal, Madeira-Portugal, May 4-7 2008, INSTICC Press, 2008, pp. 296-300.

20. Pankowski T., XML data integration in SixP2P – a theoretical framework, EDBT Workshop Data Management in P2P Systems (DAMAP 2008), Nantes, France, ACM International Conference Proceeding Series, 2008, pp. 11–18.

21. Pankowski T., Cybulka J., Meissner A., XML Schema Mappings in the Presence of Key Constraints and Value Dependencies, w: Proceedings of the 1st Workshop on Emerging Research Opportunities for Web Data Management, CEUR Workshop Proceedings, http://CEUR-WS.org/Vol-229/, 1–15, Barcelona, 2007 (materiały elektroniczne w Internecie, http://CEUR-WS.org/Vol-229/, ISSN 1613-0073).

22. Marczewski M., Pankowski T., Data caching in data integration systems based on AXML technology, 18th International Workshop on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2007), IEEE Computer Society, 2007, str. 794 - 798.

23. Cybulka J., Meissner A., Pankowski T., Schema- and Ontology-Based XML Data Exchange in Semantic E-Business Applications, Proceedings of 9th International Conference on Business Information Systems, Lecture Notes in Informatics, Vol. 85, Series of the Gesellschaft für Informatik, 2006, pp. 429-441.

24. Pankowski T., Reasoning About Data in XML Data Integration, Int. Conf. Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-based Systems – IPMU 2006, Vol 3, Editions EDK, Paris, 2006, pp. 2506-2513.

25. Januszewski A., Pankowski T., Modeling Analytical Indicators Using DataWarehouse Metamodel, 17th Int. Workshop on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2006), IEEE Computer Society, 2006, pp. 642-646.

26. Pankowski T., XML schema mappings based on key constraints and Skolem functions, Fifth Conference Computer Methods and Systems CMS’05, (R. Tadeusiewicz, A. Ligęza, M. Szymkat, eds.), Kraków, 2005, ss. 291-302.

27. Pankowski T., Hunt E., Data Merging in Life Science Data Integration Systems, Intelligent Information Systems. New Trends in Intelligent Information Processing and Web Mining, Advances in Soft Computing, (M. A. Kłopotek, S. T. Wierzchoń, K. Trojanowski, eds.), Springer Verlag, 2005, p. 279-288.

28. Pankowski T.: Querying and transforming XML documents in e-commerce applications. 7th International Conference on Business Information Systems BIS 2004, Poznań, Poland, April 21−23 2004, pp. 99−119.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. angielskim

29. Pankowski T., XML Schema Mappings Using Schema Constraints and Skolem Functions, Chapter in: Knowledge-Driven Computing. Knowledge Engineering and Intelligent Computations, (Carlos Cotta, Simeon Reich, Robert Schaefer, Antoni Ligęza, Eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008, pp. 199-216.

30. Cybulka J., Meissner A., Pankowski T., Semantics-driven XML Data Exchange within Web-serviced Business Applications, Chapter 26, w: Technologies for Business Imformation Systems, (Abramowicz W., Mayr H. eds.), Springer Verlag, Dordrecht Netherlands, 2007, pp. 299-311.

31. Pankowski T., Integration of XML Data in Peer-To-Peer E-commerce Applications, In : Challenges of Expanding Internet: E-Commerce, E-Business, and E-Government, (M. Funabashi, A. Grzech, eds.), Springer, New York, 2005, pp. 481-496.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. polskim

32. Cybulka J., Meissner A., Pankowski T., Zastosowanie ontologii w procesie odwzorowywania schematów i wymiany danych XML. W: Bazy Danych ‑ Nowe technologie. Archtektura, metody formalne i zaawanswana analiza danych, (red.): S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007, ss. 69-80.

33. Marczewski M., T. Pankowski T., Integracja danych w środowisku Web z wykorzystaniem technologii AXML, W: Bazy Danych ‑ Nowe technologie. Archtektura, metody formalne i zaawanswana analiza danych, Rozdz. 5, (S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek, red.), Warszawa 2007, ss. 57-68.

34. Pankowski T., Integracja danych w teorii i praktyce – przegląd problemów i rozwiązań, W: Bazy Danych – Nowe technologie. Archtektura, metody formalne i zaawanswana analiza danych, Rozdz. 4, (S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek, red.), Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007, s.45-55.

35. Tarłowski P., Pankowski T., Koordynacja wymiany danych w środowisku P2P, Rozdz. 3 w Monografii: 'Bazy Danych: Struktury, Algorytmy, Metody', Kozielski S., Małysiak B., Kasprowski P., Mrozek D. (red.), Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2006, ss. 37-46.

36. Januszewski A., Pankowski T., Modelowania wskaźników analitycznych pozyskiwanych z hurtowni danych, Rozdz. 26 w Monografii: 'Bazy Danych: Struktury, Algorytmy, Metody', Kozielski S., Małysiak B., Kasprowski P., Mrozek D. (red.), Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2006, ss. 259-268.

37. Pankowski T., Reformułowanie zapytań w systemach integracji danych, Rozdział 9, w: Bazy danych – modele, technologie, narzędzia, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2005, s. 75-83.

38. Jędrzejek Cz., Pankowski T., Nowe tendencje w rozwoju systemów informatycznych i sugestie pod adresem twórców systemu SYRIUSZ, Rozdz 2 w: Informatyka w usługach społecznych. Realizacja SI Syriusz
(Z. Olejniczak, J. S. Nowak, red.), Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa, 2005, ss. 99-132.

39. Pankowski T.: Modele i języki danych semistrukturalnych w integracji heterogenicznych źródeł informacji, Inteligentne metody komputerowe dla nauki, technologii i gospodarki, Polski Komitet Narodowy CODATA przy Prezydium PAN, Sorus, Warszawa-Poznań 2004, s. 181-185.

Autorstwo monografii (rozprawy habilitacyjnej) lub podręcznika akademickiego w j. angielskim

40. Pankowski T.: Model bazy danych obiektów częściowo etykietowanych Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, ss. 1-145, (kolokwium habilitacyjne: AGH Kraków, 1 lipca 2004).

 1. J. Ruczkowski, M. Elantkowska, J. Dembczyński, A. Sikorski,
  Reanalysis of the even configurations system of atomic niobium,
  Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 217 (2018) 13-21
 2. D. Stefańska, J. Ruczkowski, M. Elantkowska, B. Furmann,
  Fine- and hyperfine structure investigations of the even-parity configuration system of the atomic holmium,
  Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 209 (2018) 180–195
 3. M. Elantkowska, J. Ruczkowski, A. Sikorski, J. Dembczyński,
  Construction of the energy matrix for complex atoms. Part VIII: Hyperfine structure HPC calculations for terbium atom,
  Eur Phys J Plus 132 (2017) 455 (15pp)
 4. M. Elantkowska, A. Sikorski, J. Ruczkowski, J. Dembczyński,
  Construction of the energy matrix for complex atoms. Part VII:High-performance computing in the case of terbium atom,
  Eur Phys J Plus 132 (2017) 134 (13pp)
 5. R. Li, J. Lassen, J. Ruczkowski, A. Teigelhöfer, P. Bricault,
  Laser Resonance Ionization Spectroscopy of Antimony,
  Spectrochimica Acta Part B 128 (2017) 36-44
 6. D. Stefańska, M. Elantkowska, J. Ruczkowski, B. Furmann,
  Fine- and hyperfine structure investigations of even configuration system of atomic terbium, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 189 (2017) 441-45
 7. E. Stachowska, J. Dembczyński, L. Windholz, J. Ruczkowski, M. Elantkowska,
  Extended analysis of the system of even configurations of Ta II
  Atomic Data and Nuclear Data Tables 113 (2017) 350–360
 8. J. Ruczkowski, M. Elantkowska, J. Dembczyński,
  Semi-empirical determination of radiative parameters for atomic nickel
  Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 464 (2017) 1127-1136
 9. M. Elantkowska, J. Ruczkowski, J. Dembczyński,
  Construction of the energy matrix for complex atoms. Part VI: Core polarization effects
  Eur Phys J Plus 131 (2016) 429 (15pp)
 10. J. Ruczkowski, M. Elantkowska, J. Dembczyński,
  Semi-empirical determination of radiative parameters for Ag II
  Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 459 (2016) 3768-3782
 11. J. Ruczkowski, M. Elantkowska, J. Dembczyński,
  Semi-empirical determination of radiative lifetimes for Sc II and Ti II
  Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 176 (2016) 6–11
 12. M. Elantkowska, J. Ruczkowski, J. Dembczyński,
  Construction of the energy matrix for complex atoms. Part V: Electrostatically correlated spin-orbit and electrostatically correlated hyperfine interactions
  Eur Phys J Plus 131 (2016) 47 (37pp)
 13. J. Ruczkowski, M. Elantkowska, J. Dembczyński,
  Semi-empirical analysis of the fine structure and oscillator strengths for atomic strontium
  Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 170 (2016) 106–116
 14. M. Elantkowska, J. Ruczkowski, J. Dembczyński,
  Construction of the energy matrix for complex atoms. Part IV: Excitation of one electron from a closed shell into an open shell, Eur Phys J Plus 130 (2015) 170 (35pp)
 15. J. Dembczyński, M. Elantkowska, J. Ruczkowski,
  Method for detecting the isomeric state I = (3/2)+ in 229Th with laser-induced fluorescence
  , Phys. Rev. A 92 (2015) 012519 (19pp)
 16. S. Bouazza, J. Ruczkowski, M. Elantkowska, J. Dembczyński,
  Hyperfine structure, lifetime and oscillator strength studies of V II
  ,
  Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 166 (2015) 55–63
 17. M. Elantkowska, J. Ruczkowski, J. Dembczyński,
  Construction of the energy matrix for complex atoms. Part I: General remarks
  ,
  Eur Phys J Plus 130 (2015) 14 (8pp)
 18. M. Elantkowska, J. Ruczkowski, J. Dembczyński,
  Construction of the energy matrix for complex atoms. Part II: Explicit formulae for inter-configuration interactions
  , Eur Phys J Plus 130 (2015) 15 (15pp)
 19. M. Elantkowska, J. Ruczkowski, J. Dembczyński,
  Construction of the energy matrix for complex atoms. Part III: Excitation of two equivalent electrons from a closed shell into an open shell or an empty shell
  ,
  Eur Phys J Plus 130 (2015) 83 (16pp)
 20. J. Ruczkowski, S. Bouazza, M. Elantkowska, J. Dembczyński,
  Semi-empirical analysis of oscillator strengths for Nb II
  ,
  Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 155 (2015) 1–9
 21. J. Dembczyński, M. Elantkowska, J. Ruczkowski, I. K. Öztürk, A. Er, F. Güzelçimen, Gö. Başar, S. Kröger,
  Parametric study of the fine and hyperfine structure for the even parity configurations of atomic Niobium,
  J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 48 (2015) 015006 (17pp)
 22. J. Ruczkowski, M. Elantkowska, J. Dembczyński,
  An alternative method for determination of oscillator strengths: The example of Sc II
  Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 145 (2014) 20–42
 23. J. Ruczkowski, M. Elantkowska, J. Dembczyński,
  Semi-empirical calculations of oscillator strengths and hyperfine constants for Ti II
  Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 149 (2014) 168–183
 24. B. Arcimowicz, J. Dembczyński, P. Głowacki, J. Ruczkowski, M. Elantkowska, G.H. Guthöhrlein, L. Windholz, Progress in the analysis of the even parity configurations of tantalum atom, Eur. Phys. J. Special Topics 222 (2013) 2085–2102
 25. J Dembczyński, M Elantkowska, B Furmann, J Ruczkowski, D Stefańska,
  Critical analysis of the methods of interpretation in the hyperfine structure of free atoms and ions: case of the model space (5d+6s)3 of the lanthanum atom
  ,
  J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 43 (2010) 065001
 26. B. Furmann, M. Elantkowska, D. Stefańska, J. Ruczkowski, J. Dembczyński,
  Hyperfine structure in La II even configuration levels
  , J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 41 (2008) 235002
 27. B. Furmann, J. Ruczkowski, D. Stefańska, M. Elantkowska, J. Dembczyński,
  Hyperfine structure in La II odd configuration levels,
  J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 41 (2008) 215004
 28. J. Dembczyński, M. Elantkowska, J. Ruczkowski, D. Stefańska,
  Semi-empirical predictions of even atomic energy levels and their hyperfine structure for the scandium atom
  , Atomic Data and Nuclear Data Tables 93 (2007) 149
 29. A Jarosz, D Stefańska, M Elantkowska, J Ruczkowski, A Buczek, B Furmann, P Głowacki, A Krzykowski, L Piątkowski, E Stachowska, J Dembczyński,
  High precision investigations of the hyperfine structure of metastable levels in a chromium atom
  ,
  J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 40 (2007) 2785-2797
 30. J.Ruczkowski, E.Stachowska, M.Elantkowska, G.H.Guthöhrlein, J.Dembczyński,
  Interpretation of the Hyperfine Structure of the Even Configuration System of Pr,
  Physica Scripta 68, 133-140 (2003)
 31. E. Stachowska, M. Elantkowska, J. Ruczkowski, J. Dembczyński,
  Reanalysis and semi-empirical predictions of the hyperfine structure of Eu I in the odd parity multiconfiguration system, Physica Scripta 65, 237 (2002)
 32. B.Furmann, J.Ruczkowski, D.Stefańska, E.Stachowska, J.Dembczyński,
  Hyperfine-structure measurements and new levels evaluation in singly ionized praseodymium, Eur. Phys. J. D 17, 275 (2001)
 33. J.Dembczyński, E.Stachowska, J.Ruczkowski, M.Elantkowska, G.Szawioła, D.Stefańska,
  Recent Progress in the Theory of the Complex Atomic Hyperfine Structure
  ,
  Hyperfine Interactions 127, 49-56 (2000)
 34. Yu.P.Gangrsky, V.D.Karaivanov, B.N. Markov, S.Zemlyanoi, Tz.T.Kokalova, K.Marinova, E.Stachowska, J.Dembczyński, J.Ruczkowski, B.Arcimowicz,
  Hyperfine splitting and isotope shift in the optical transition 4f 76s2 8S7/2 - 4f 76s6p 6P5/2 of  151,153,155Eu, Eur.Phys. J.D 11, 341-345 (2000)
 35. Yu.P.Gangrsky, B.N. Markov, K.Marinova, D.Karaivanov, S.Zemlyanoi,E.Stachowska, J.Dembczyński, J.Ruczkowski, B.Arcimowicz,
  Hyperfine structure investigation of the 4f 76s2 8S7/2 and 4f 76s6p 6P5/2  states of unstable europium isotope 155Eu
  ,
  Acta Phys. Polonica B 30, No.5 1415-1420 (1999)
 36. M.Elantkowska, J.Ruczkowski, J.Dembczyński,
  Construction of Energy Matrix for Complexs Atoms. Part 2, Physica Scripta 58, 49-51 (1999)
 37. J.Dembczyński, J.Ruczkowski, E.Stachowska, A.Stachowska,
  Computer Package for Fine Structure Analysis of a Free Atom, Computational Methods in Science and Technology, Vol.4, 79-97 (1998)
 38. J.Dembczyński, E.Stachowska, J.Ruczkowski, A.Stachowska,
  Interpretation of experiments in Paul trap, Computational Methods in Science and Technology, Vol.4, 43-56 (1998)
 39. S.Bouazza, J.Dembczyński, E.Stachowska, G.Szawioła,, J.Ruczkowski,
  Reanalysis and semi-empirical predictions of the hyperfine structure of 91Zr I in the model space (4d+5s)4
  , Eur. Phys. J. D 4, 39 (1998)
 40. J.Dembczyński, S.Bouazza, G.Szawioła, J.Ruczkowski,
  Semi-empirical predictions of the hyperfine structure of 179Hf in the model space (5d+6s)4 , Journal-de-Physique-II- 7 (9): 1175-83 (1997)
 41. Dembczyński-J; Stefańska-D; Szawiola-G; Furmann-B; Stachowska-E; Jarosz-A; Arcimowicz-B; Buczek-A; Koczorowski-W; Krzykowski-A; Kajoch-A; Elantkowska-M; Ruczkowski-J; Kowalkiewicz-W
  Observation of Pr+ ions in Paul trap, Acta-Physica-Polonica-A. Sept. 1997; 92(3): 517-26
 42. J.Dembczyński, G.Szawioła, M.Elantkowska, E.Stachowska, J.Ruczkowski,
  Construction of Energy Matrix for Complex Atom in Space of (nd+n's)(N+2)+Sigma(i,j)nd(N+2-wi-wj)n(i)l(i)(wi)n(j)l(j)(wj) (where w(i)+w(j) Configurations, Physica Scripta 54, 444-457 (1996)
 43. M.Elantkowska, A.Bernard, J.Dembczyński, J.Ruczkowski
  Hyperfine structure constants and isotope shift of the levels of the configuration 4f65d6s2 in Eu I, Z.Phys. D 27, 103-109, (1993)

 

dr inż. Andrzej SikorskiM. Elantkowska A.Sikorski J.Ruczkowski J.K.Dembczyński

Construction of the energy matrix for complex atoms. Part VII: High-performance computing in the case of terbium atom

European Physical Journal Plus 2017

Publikacje w zwartych recenzowanych wydawnictwach w j. ang. cyklicznych konferencji międzynarodowych

1. Sikorski A., The Path and Sub-tree Locks in XML Databases, Proc. of 8th International Baltic Conf., DB&IS 2008, (Hele-Mai Haav, Ahto Kalja Eds.) June 2-5, Tallinn Estonia 2008, pp. 15-24

2. Sikorski A.: On Some Indexing Technique for Lock Management in XML, Documents, in: Advances in Databases and information Systems. Proceedings of the 12th East European Conference ADBIS 2008. September 5-9, 2008, Pori, Finland. 2008, pp 20-27

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. angielskim

3. Sikorski A., Collaborative Processing of XML Documents in Internet, Chapter in: Advanced Problems of Internet Technolgies (Jerzy Klamka, Joanna Domańska, Adrian Kapczyński Eds.) Academy of Business, Dąbrowa Górnicza 2008, pp 24-36

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w j. polskim

4. Sikorski A., Blokowanie ścieżki i poddrzewa w hierarchicznych zasobach danych, Bazy Danych – Rozwój Metod i Technologii, (Stanisław Kozielski, Bożena Małysiak, Paweł Kasprowski, Dariusz Mrozek red.), BDAS 2008, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008, str. 227-237

5. Sikorski A., Menedżer blokad protokołu B2F dla baz danych XML, Systemy Czasu Rzeczywistego, Metody i Zastosowania, Rozdz. 30, Huzar Z. , Mazur Z. (red.), Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007, str. 335-342

6. Sikorski A., Tarłowski P., Zarządzanie współbieżnością w systemie integrowania informacji z uwzględnieniem uzgadniania i tolerowania sprzeczności, Bazy Danych Nowe Technologie, Rozdz. 8, Kozielski S., Małysiak B., Kasprowski P., Mrozek D. (red.), Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007, str. 91-103.

7. Sikorski A., Zintegrowane modelowanie i monitorowanie 4D przedsięwzięć budowlanych, Polska Akademia Nauk, IPPT, Studia z Zakresu Inżynierii, nr 57, Rozdz. 15, O. Kapliński (red.) ,Warszawa 2007, str. 393-408

8. Piechocki B., Sikorski A., Zalewski B., Modelowanie w oparciu o bazodanowy profil UML, Rozdział , w: Bazy danych – modele, technologie, narzędzia, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2005, str. 67-73.

Autorstwo monografii (doktoratu) lub podręcznika akademickiego w j. polskim

9. Sikorski A., Rozszerzone architektury wielowartwowe w środowisku komunikacyjnym aplikacji rozproszonych, Instytut Podstaw Informatyki, PAN, Warszawa, 2004.

dr inż. Andrzej Szwabe

https://scholar.google.pl/citations?user=eOwIxDUAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Andrzej_Szwabe


Wykaz dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia naukowego doktora:

Artykuły w czasopismach z listy JCR

 1. Ciesielczyk M., Szwabe A., Morzy M., On Efficient Link Recommendation in Social Networks Using Actor-Fact Matrices, Scientific Programming, Article ID 450215, 2015, in press.
 2. Choumas K., Keranidis S., Koutsopoulos I., Korakis T., Tassiulas L., Juraschek F., Günes M., Baccelli E., Misiorek P., Szwabe A.,  Salonidis T., Lundgren H., Optimization driven multi-hop network design and experimentation: the approach of the FP7 project OPNEX, IEEE Communications Magazine, Volume 50, Issue 6, pp. 122-130, 2012.

Artykuły w czasopismach międzynarodowych spoza listy JCR

 1. Szwabe A., Misiorek P., Ciesielczyk M., Evaluating Bi-Relational Data Representation for Collaborative Filtering, International Journal of Artificial Intelligence, Volume 12, Issue 1, pp. 104–116, ISSN 0974-0635, 2014.
 2. Glabowski M., Szwabe A., Gallucci D., Vanini S. and Giordano S., Cooperative Internet Access Sharing in Wireless Mesh Networks: Vision, Implementation and Experimentation of the CARMNET Project, International Journal On Advances in Networks and Services, Volume 7, Issues 1-2, pp. 25-36, 2014.
 3. Szwabe A., Misiorek P., Janasiewicz T., Walkowiak P., Holistic Entropy Reduction for Collaborative Filtering, Foundations of Computing and Decision Sciences. Volume 39, Issue 3, pp. 209–229, 2014.
 4. Szwabe A., Misiorek P., Ciesielczyk M., Jedrzejek C., Collaborative Filtering Based on Bi-Relational Data Representation, Foundations of Computing and Decision Sciences, Volume: 38, Issue 1, pp. 67–83, 2013.
 5. Styperek A., Ciesielczyk M., Szwabe A., Misiorek P., Evaluation of SPARQL-Compliant Semantic Search User Interfaces, Vietnam Journal of Computer Science, 2015, pp. 1-9, Springer, 2015.
 6. Ciesielczyk M., Szwabe A., RSVD-based Dimensionality Reduction for Recommender Systems, International Journal of Machine Learning and Computing,Volume 1/2011, Issue 1, pp. 170-175, 2011.
 7. Szwabe A., Misiorek P., Ciesielczyk M., Multilinear Filtering Based on a Hierarchical Structure of Covariance Matrices, Schedae Informaticae, Volume: 24, 2015, in press.

Artykuły w czasopismach krajowych

 1. Szwabe A., Kompensacja wpływu czasu martwego na stabilność układu sterującego szybkością strumienia, Studia z Automatyki i Informatyki, tom 32, Poznań, str. 155–172, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007.
 2. Szwabe A., Walkowiak P., Critical analysis of existing approaches to wireless multi-service network design, Studia z Automatyki i Informatyki, tom 34, str. 71-85, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2009.

Rozdziały w książkach

 1. Ciesielczyk M., Szwabe A., Jȩdrzejek C., Interactive visualization of a product search space, in: Advances in Intelligent and Soft Computing (AISC), Volume: 80, pp. 191-202, Springer, 2010.
 2. Szwabe, A., Ciesielczyk M., Janasiewicz T., Semantically enhanced collaborative filtering based on RSVD, in: Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications, pp. 10-19, Springer, 2011.
 3. Szwabe A., Misiorek P., Ciesielczyk M., Representation of Propositional Data for Collaborative Filtering, in: Distributed Computing and Artificial Intelligence, Advances in Intelligent and Soft Computing (AISC), Volume: 217, pp. 385-392, Springer, 2013.
 4. Szwabe, A., Misiorek, P., Walkowiak, P., Multi-Relational Learning for Recommendation of Matches between Semantic Structures, in: Knowledge Engineering, Machine Learning and Lattice Computing with Applications, LNCS/LNAI, Volume: 7828, pp. 98-107, Springer, 2013.
 5. Szwabe A., Ciesielczyk M., Misiorek P., Long-tail recommendation based on reflective indexing, in: Advances in Artificial Intelligence, LNAI, Volume: 7106, pp. 142-151, Springer, 2011.
 6. Styperek A., Ciesielczyk, M., Szwabe, A., SPARQL – Compliant Semantic Search Engine with an Intuitive User Interface, in: Intelligent Information and Database System, Part: 1, LNCS, Volume: 8397, pp. 201-210, Springer, 2014.
 7. Szwabe A., Misiorek P., Walkowiak P., Multi-Relational learning for recommendation of matches between semantic structures, in: Knowledge Engineering, Machine Learning and Lattice Computing with Applications, pp. 98-107, Springer, 2013.
 8. Szwabe A., Misiorek P., Walkowiak P., Reflective Relational Learning for Ontology Alignment, in: Distributed Computing and Artificial Intelligence, Advances in Intelligent and Soft Computing (AISC), Volume: 151/2012, pp. 519-526, Springer Berlin Heidelberg, 2012.
 9. Szwabe A., Janasiewicz T., Ciesielczyk M., Hybrid recommendation based on low-dimensional augmentation of combined feature profiles, in: Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications, LNCS/LNAI, Volume:  6923, Part: 2, pp. 20-29, Springer, 2011.
 10. Nowak A., Walkowiak P., Szwabe A. Misiorek P., wnPUT testbed experimentation framework, in: Distributed Computing and Networking, LNCS, Volume: 7129, pp. 367-381, Springer, 2012.
 11. Szwabe A., Misiorek P., Urbanski M., Juraschek F., Güneş M., Multi-path OLSR performance analysis in a large testbed environment, in: Distributed Computing and Networking, LNCS, Volume: 7129, pp. 488-501, Springer Berlin Heidelberg, 2012.
 12. Blinkiewicz M., Galler M., Szwabe A., Template-driven semantic parsing for focused web crawler, in: LNCS, Volume: 8943, pp. 351-358, Springer, 2014.
 13. Szwabe, A., Jachnik, A., Figaj, A., Blinkiewicz, M., Semantic structure matching recommendation algorithm, in: Communications in Computer and Information Science (CCIS), Volume: 149, pp. 73-81, Springer, 2011.
 14. Szwabe, A., Misiorek, P., Walkowiak, P., Tensor-based relational learning for ontology matching, in: Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Advances in Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems, Volume: 243, pp. 509-518, IOS Press, 2012.

Artykuły w materiałach konferencji międzynarodowych

 1. Szwabe A., ASPROC: Adaptive Smith Predictor-Based Rate Oscillation Cancellation, Proceedings of the 15th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), Poznan, pp. 575–579, 2007.
 2. Styperek A., Ciesielczyk M., Szwabe A., Semantic search engine with an intuitive user interface, in: Proceedings of the companion publication of the 23rd international conference on World wide web companion (WWW Companion '14), Geneva, Switzerland, pp. 383-384, 2014.
 3. Szwabe A., Misiorek P., Walkowiak P., Delay-Aware NUM system for wireless multi-hop networks, in: Proceedings of the 11th European Wireless Conference, Sustainable Wireless Technologies (European Wireless), pp. 1-8, 2011.
 4. Szwabe A., Misiorek, P., Integration of multi-path Optimized Link State Protocol with max-weight scheduling, in: Proceedings of the International Conference on Information and Multimedia Technology (ICIMT'09), pp. 458-462, IEEE Press, 2009.
 5. Głąbowski M., Szwabe A., Carrier-Grade Internet Access Sharing in Wireless Mesh Networks: the Vision of the CARMNET Project, The Ninth Advanced International Conference on Telecommunications (AICT), Rome, Italy, pp. 113-116, 2013.
 6. Szwabe A., Misiorek P., Nowak A., Marchwicki J., Implementation of backpressure-based routing integrated with max-weight scheduling in a wireless multi-hop network, In Proceedings of the IEEE 35th Conference on Local Computer Networks (LCN), pp. 983-988, IEEE Press, 2010.
 7. Szwabe A., DANUMS: The first Delay-Aware Utility Maximization System for wireless networks, In Proceedings of the NEM Summit - Towards Future Media Internet, pp. 59-64, 2009.
 8. Szwabe A., Misiorek P., Walkowiak, P., DANUM system for single-hop wireless mesh networks, In Proceedings of the International Conference on Future Information Technology (ICFIT 2010),Volume: 1, pp. 365-369, 2010.
 9. Ciesielczyk M., Szwabe A., RI-based dimensionality reduction for recommender systems, In Proceedings of the 3rd International Conference on Machine Learning and Computing, Singapore, IEEE Press, 2011.
 10. Hoffman T., Janasiewicz T., Szwabe A., New user profile learning for extremely sparse data sets, In Proceedings of 33rd European Conference on Information Retrieval (ECIR) 2011 Workshop: Information Retrieval over Query Sessions, pp. 1-5, 2011.
 11. Ciesielczyk M., Szwabe A., Prus-Zajaczkowski B., Interactive Collaborative Filtering with RI-based Approximation of SVD, In Proceedings of the 3rd International Conference on Computational Intelligence and Industrial Application, Volume: 2, pp. 243-246, IEEE Press, 2010.
 12. Szwabe A., Misiorek P., and Walkowiak P.,      IMS-Based performance analysis of a MANET controlled by the Delay-Aware NUM system, In Proceedings of the 20th IEEE Wireless and Optical Communications Conference (WOCC 2011), Newark, New Jersey, USA, pp. 1-6, 2011.
 13. Jachnik A., Szwabe A., Misiorek P., Walkowiak P., TOAST results for OAEI 2012, In Proceedings of the International Semantic Web Conference Workshop on Ontology Matching (OM-2012), CEUR-WS, pp. 205-212, 2012.
 14. Vanini S., Gallucci D., Giordano Cremonese S., Szwabe A., A delay-aware NUM-driven framework with terminal-based mobility support for heterogeneous wireless multi-hop networks, In Proceedings of the ICTF 2013 Information and Communication Technology Forum, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2013.
 15. Szwabe A., Ciesielczyk M., Misiorek P, Blinkiewicz M., Application of the tensor-based recommendation engine to semantic service matchmaking, In Proceedings of The Ninth International Conference on Advances in Semantic Processing (SEMAPRO 2015), Nice, France, 2015, in press.
 16. Styperek A., Ciesielczyk M., Misiorek P., Szwabe A., Simulation-Based Evaluation of Recommendation Algorithms Assisting Business Process Modeling, In Proceedings of the 5th International Symposium on Business Modeling and Software Design (BMSD 2015), Milan, Italy, 2015, in press.

Artykuły w materiałach konferencji krajowych

 1. Szwabe A., Janasiewicz T., Rozszerzenie reprezentacji pseudodokumentów rzutowanych z użyciem metody LSA i taksonomii, XV Konferencja PLOUG: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie, Kościelisko, str. 262-278, 2009.

Prace standaryzacyjne

 1. Szwabe A., Nowak A., Baccelli E., Yi J., Parrein B., Multi-path for Optimized Link State Routing Protocol version 2, Internet Engineering Task Force Internet-Draft, draft-szwabe-manet-multipath-olsrv2-02, 2011.
 2. Szwabe A., Misiorek P., Urbanski M., Baccelli E., OLSRv2 Backpressure Traffic Engineering Extension, Internet Engineering Task Force Internet-Draft, draft-szwabe-manet-backpressure-olsrv2-02, 2011.
dr inż. Krzysztof Walas
Authors
Title Publisher, place and date of publication
D. Belter, K. Walas, A. Kasinski Distributed control system of DC servomotors for six legged walking robot EPE PEMC - 13th International Power Electronics and Motion Control Conference, Poznan, Poland, September 1-3 2008, 1044 - 1049
K. Walas, D. Belter, A. Kasiński Control and Environment Sensing System For a Six-Legged Robot Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, vol. 2 (3), pp. 26-31, 2008
D. Belter, K. Walas, P. Skrzypczyński Autonomiczny robot sześcionożny – rozwój
konstrukcji i systemu sterowania (Autonomous Six Legged Walking Robot - Design and Control Architecture Development)
Pomiary Automatyka Robotyka, 2 (CD-ROM), 2009
K. Walas Static Equilibrium Condition for a Multi-Leg,
Stairs Climbing Walking Robot
Lecture Notes in Control and Information Science vol. 396, 2009, pp. 197 – 206.
K. Walas Fully parametrized stair climbing strategy for a six-legged walking
robot,
Emerging Trends in Mobile Robotics, World Scientific 2010,
pp. 777 – 785.
P. Labecki, K. Walas Multisensor perception for autonomous stair climbing with
six legged robot,
Emerging Trends in Mobile Robotics, World Scientific 2010,
pp. 1013 – 1021.
D. Belter, K. Walas Strategia adaptacyjnego ruchu robota   kroczącego po
nierównym terenie,
Prace Naukowe Elektronika z.175, Politechnika Warszawska
2010. pp. 625 – 634.
K. Walas, D. Belter Supporting Locomotive Functions of a Six-legged
Walkingrobot,
International Journal of Applied Mathematics and Computer
Science, vol. 21(2),  2011, pp. 363 – 378.
K. Walas, D. Belter Messor – Versatile Walking Robot for Search and Rescue
Missions,
Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, vol. 5(2), 2011, pp. 28-34.

K. Walas Obtaining Geometry of Stairs Using Monocular Vision System, Field Robotics World Scientific 2011, pp. 817 – 825 (Runner-up Prize CLAWAR Associtation Best Technical Paper Award).
P. Łabęcki, K. Walas, A. Kasiński Autonomous Stair Climbing with Multisensor Feedback Proc. of the 18th World Congress, The International Federation of Automatic Control, Milano, Italy, 8159 – 8164, September 2011.
K. Walas Improving Accuracy of Local Maps with Active Haptic Sensing Lecture Notes in Control and Information Science vol. 422, pp. 137 -- 146, 2011.
K. Walas, A.Kasiński

Discrete Event Controller for Urban Obstacles Negotiation with Walking Robot

Intelligent Robots and Systems (IROS),  IEEE/RSJ International Conference on, pp 181 -- 186, 2012.
K. Walas Foot design for a hexapod walking robot Pomiary, Automatyka, Robotyka, 17(2), pp. 283 -- 287, 2013.
Autorzy
Tytuł Wydawnictwo, miejsce i rok wydania
ISBN
Nowak A., Walkowiak P., Szwabe A., Misiorek P. wnPUT Testbed Experimentation Framework 13th International Conference on Distributed Computing and Networking, in press
Szwabe A., Misiorek P., and Walkowiak P. Delay-Aware NUM system for wireless multi-hop networks In Proceedings of IEEE European Wireless 2011 (EW2011), pages 530-537, Vienna, Austria, April 2011
Szwabe A., Misiorek P., and Walkowiak P. IMS-Based performance analysis of a MANET controlled by the Delay-Aware NUM system In Proceedings of the 20th IEEE Wireless and Optical Communications Conference (WOCC 2011),Newark, New Jersey, USA, April 2011
A. Szwabe, P. Misiorek, and P. Walkowiak DANUM system for single-hop wireless mesh networks In Proceedings of 2010 International Conference on Future Information Technology (ICFIT 2010), volume 1, pages 365-369, Changsha, China, December 2010. IEEE Press
Andrzej Szwabe, Paweł Misiorek, Przemysław Walkowiak Protocol Architecture for DANUM Systems Raport wewnętrzny IAII-595, Instytut Automatyki I Inżynierii Informatycznej, Politechnika Poznańska, 2010
Andrzej Szwabe, Przemysław Walkowiak Critical analysis of existing approaches to wireless multi-service network design Studia z Automatyki i Informatyki, str. 71-85, tom 34, 2009
Andrzej Szwabe, Przemysław Walkowiak Survey of multi-hop wireless network control methodologies supporting heterogeneous traffic Raport wewnętrzny IAII-592, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Politechnika Poznańska, 2009r.

 

1. Łuczak D., Nowopolski K., Siembab K., Wicher B., “PMSM Laboratory Stand for Investigations on Advanced Structures of Electrical Drive Control”, Proc. Of the 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), Poland, Międzyzdroje, 24-27 August 2015, s. 596–601. ISBN: 978-1-4799-8700-9

2. Łuczak D., Nowopolski K., Siembab K., Wicher B.: “Speed calculation methods in electrical drive with non-ideal position sensor”, Proc. Of the 19th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), Poland, Międzyzdroje, 2-5 September 2014, pp. 726-731, ISBN 978-1-4799-5082-9.

3. Zawirski K., Nowopolski K., Wicher B., Janiszewski D., Fabiański B., Siembab K., “Gearless Pedaling Electric Driven Tricycle”, Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems Lecture Notes in Electrical Engineering Volume 324, pp 411-421, ISBN 978-3-319-11247-3, doi: 10.1007/978-3-319-11248-0_34, 2015

4. Fabiański B., Wicher B.: Analiza struktur układu sterowania w systemie rozproszonym trójkołowego pojazdu elektrycznego, monografia Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, Wyd. Exit, ISBN 978-83-7837-040-6, 2014

5. Fabiański B., Wicher B.: Control system in electric tricycle focused on high dynamics of pedals load torque response, Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISSN 1897-0737, 2016

6. Fabiański B., Nowopolski K., Wicher B.: Selected algorithms of MEMS accelerometers signal processing in burglary detector application , Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISSN 1897-0737, 2016

7. Fabiański B., Nowopolski K., Wicher B.: The system of streaming and analysis of signals from MEMS accelerometers, Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISSN 1897-0737, 2016

8. Fabiański B., Janiszewski D., Nowopolski K., Siembab K., Wicher B., Zawirski K., Bielak C., “Electric drive and control of three-wheel bicycle without mechanical gear”, Przegląd Elektrotechniczny, R. 90 NR 6/2014, str. 17-22, ISSN 0033-2097, 2014

9. Fabiański B., Wicher B.: The System of Ergonomic Angular Distribution of Torque on the Pedals in Pedaling-by-Wire Driven Electric Vehicle, 17th Scientific Conference Mechatronika 2016, proc. of, December 7 – 9, 2016, Prague, Czech Republic

10. Fabianski B., Wicher B.:, Model and analysis of pedals ergonomic load torque angular distribution in the pedaling-by-wire system, doi:978-1-5090-1866-6/16, p.1164-1169, Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 21st International Conference on, 29 Aug-01 Sept., 2016.

11. Fabiański B., Wicher B., Dynamic model and analysis of distributed control system algorithms of three wheel vehicle, 19th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics “MMAR 2014”, Międzyzdroje, 2014

12. Fabiański B., Wicher B., Control algorithms in distributed system of three wheeled electric vehicle, 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika, Brno, 2014

13. Fabiański B., Janiszewski D., Nowopolski K., Siembab K., Wicher B., Zawirski K., Bielak C., Napęd elektryczny i sterowanie trójkołowego roweru bez przekładni mechanicznej, XI Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2013, Łódź, CD ISBN: 978-83-7283, 2013

14. Zawirski K., Fabiański B., Janiszewski D., Nowopolski K., Siembab K., Wicher B.: Rower trójkołowy z napędem elektrycznym bez przekładni mechanicznej, XI Konferencja WZEE 2013 – Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki, Czarna 27-30 wrzesień 2013, CD, 2013

15. Zawirski K., Nowopolski K., Wicher B.: Experimental Analysis of Selected Control Algorithms of Electromechanical Object with Backlash and Elastic Joint, 17th International Conference on Power Electronic and Motion Control, IEEE-PEMC 2016, proc. of,  September 25 – 30, 2016, Varna, Bulgaria

16. K. Nowopolski, B. Wicher, K. Zawirski and M. Tułodziecki, "Control of Electromechanical Object with Backlash and Elasticity within Interconnection Between Motor and Load," Materiały konferencyjne XII Konferencji Wybrane Zagadnienia Elektroniki i Elektrotechniki (WZEE’2015), 17-19.IX.2015, Kielce, str. 180-186.

17. Nowopolski K., Wicher B.: Optimized Fuzzy Speed Controller for Electrical Drive with Complex Mechanical Structure, 17th Scientific Conference Mechatronika 2016, proc. of,  December 7 – 9, 2016, Prague, Czech Republic

18. Siembab K., Wicher B.: The Impact of Deterioration of the Absolute Position Transducer on the Electric Drive with Permanent Magnet Synchronous Motor, proc. of 16th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2014, Brno, Czech Republic, 3-5.12.2014

19. Nowopolski K., Wicher B., Bielak C.: Static and Dynamic Ergonomic Corrects of Torque Controlled in Bicycle Ergometer, proc. of 18th International Conference on Methods and Models in Automation & Robotics (MMAR), Miedzyzdroje, Poland, 26-29 Aug. 2013

Autorzy
Tytuł Wydawnictwo, miejsce i rok wydania
ISBN
Krystyna Balińska, Krzysztof T. Zwierzyński Projektowanie algorytmów grafowych Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2004 83-7143-548-7
dr inż. Dominik Łuczak

<< Pierwsza < Poprzednia [1] Nastęna > Koniec >>

Logowanie pracownikówDziałalność badawcza

Administracja

Strona jest własnością Politechniki Poznańskiej. W razie pytań, proszę o kontakt z:

 

Łukasz Matuszczak

 

pp-put logo_pelne