Home Regulations

Regulamin Stron instytutowych

Regulamin korzystania ze stron internetowych Instytutu Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej, dotyczący pracowników instytutu

§1 TEMAT REGULAMINU

Niniejszy regulamin odnosi się do użytkowania stron internetowych Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej, dalej zwanymi Stronami instytutowymi lub Stroną instytutową. Regulamin ten dotyczy pracowników Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej (dalej zwanego Instytutem).

§2 REJESTRACJA

Każdy pracownik Instytutu ma obowiązek zarejestrowania się na Stronie instytutowej jako jej użytkownik. Moduł rejestracji na Stronie instytutowej dotyczy wyłącznie pracowników Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej! Studenci oraz inni korzystający ze Stron instytutu, nie będący pracownikami Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej nie mogą się rejestrować! Aby dokonać rejestracji należy kliknąć hiperłącze „Zarejestruj się” na dole Strony Instytutowej. Następnie należy wypełnić wyświetlony formularz i kliknąć przycisk „Zarejestruj się”. Na podany, w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z hiperłączem aktywacyjnym, które należy otworzyć, w celu aktywacji konta. Użytkownik (pracownik) zostanie automatycznie zarejestrowany i dodany do listy pracowników, a ewentualne publikacje zostaną dodane do listy publikacji.

§3 PRAWA ADMINISTRACJI

Każde nowo-dodane konto użytkownika (pracownika) będzie sprawdzane, a jego autentyczności będzie analizowana. Przez autentyczność konta użytkownika należy rozumieć dodanie konta pracownika na Stronie instytutowej przez faktycznego pracownika. Każde konto użytkownika (pracownika) dodane przez inną osobę, nie będącą właścicielem konta, będzie usuwane. Strony instytutowe rejestrują numery IP użytkowników, zatem założyciel nieautentycznego konta będzie poszukiwany oraz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Administracja Stron instytutowych zastrzega sobie również prawo do modyfikacji i wprowadzania zmian w konta użytkowników (pracowników). Administracja ma również wyłączne prawo do nadawania użytkownikom (pracownikom) praw do edycji poszczególnych sekcji Stron instytutowych.

§4 PRAWA ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW

Każdy zarejestrowany użytkownik Stron instytutowych ma prawo do przeglądania wszystkich stron, sekcji, kategorii i artykułów. Każdy zarejestrowany użytkownik (pracownik) może również przeglądać wydarzenia w Kalendarzu. Użytkownik może logować się do Stron instytutowych poprzez panel logowania na dole Strony instytutowej, wpisując swoją nazwę użytkownika lub e-mail oraz hasło.

Użytkownicy (pracownicy) o prawach dostępu „Wydawcy”, nadanych przez Administrację, po zalogowaniu mają prawo do dodawania artykułów (treści) ale z uwzględnieniem swojego zakładu, tj. przykładowo pracownik Zakładu Automatyki i Robotyki (z nadanym prawem „Wydawcy”) może dodawać artykuły (treść) tylko do sekcji „Zakład Automatyki i Robotyki”.

Administracja wyznacza również użytkowników mających dostęp do edycji sekcji Ogłoszeń i innych.

Wszyscy użytkownicy z prawami dostępu „Wydawcy” mają prawo do dodawania wydarzeń w Kalendarzu (po zalogowaniu). UWAGA: Każde wydarzenie w Kalendarzu jest podpisane nazwą autora!
Wszyscy użytkownicy (pracownicy) po zalogowaniu się do Stron instytutowych mają prawo do edytowania i modyfikowania swojego profilu, czyli informacji o sobie.

UWAGA: Wszyscy użytkownicy proszeni są o racjonalne dodawanie informacji do Stron instytutowych. Należy przez to rozumieć dbanie o treść, czytelność, dostępność i porządek dodawanych informacji. Użytkownicy zaśmiecający Strony instytutowe i wprowadzający nieład, mogą zostać pozbawiani nadanych praw dostępu. Trzeba pamiętać, że Strony instytutowe pełnią rolę reprezentacyjną i są wizytówką Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej.

§5 INNE INFORMACJE

Administracja Stron Instytutowych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje wprowadzane przez użytkowników (pracowników) Stron instytutowych.

Administracja zastrzega sobie prawo do wszelkiej edycji danych i treści na Stronach instytutowych.

Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Wszelkie uwagi można kierować pod adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Employee loginGeneral information

For students

Research

Admin

This site is owned by Poznan University Of Technology. In case of questions:

 

Łukasz Matuszczak

 

pp-put logo_pelne